Výpočty na základe odbornosti

Potrebujete skontrolovať silu svojho konštrukčného návrhu? V takom prípade môže nastať dosť podstatný problém. Pokiaľ nemáte vo firme príslušný softvér, ktorý by takú úlohu zvládol, je potrebné sa obrátiť na našu firmu GM System. Vynahradíme vám aj nedostatok potrebnej kvalifikácie, ktorá je spojená s presnosťou výpočtov. Výpočty vám prispôsobíme podľa vašej potreby. Využívame na to naše odborné znalosti a skúsenosti, ktoré sme získali pri pevnostných výpočtoch. Poskytneme vám široký zásah výpočtových služieb. Od statických, cez dynamické, nelineárne, únavové, tepelné, prietokové až po optimalizačné.

Pre tie najsprávnejšie výpočty využívame programy špičkovej kvality Simcenter 3D a FEMAP.

Prvý menovaný program vytvorila spoločnosť Siemens za účelom riešenia v oblasti paralelných viacodborových simulácií. FEMAP umožňuje rýchlu a efektívnu prípravu výpočtového modelu. Jeho hlavnou výhodou je kompatibilita s ktorýmikoľvek výpočtovými prostrediami a používanými inžiniermi.

Vďaka našim službám získate komplexné informácie o projekte. Medzi ne patrí identifikácia kritických miest, posúdenie pevnosti konštrukcie, kontrola maximálneho zaťaženia, ktoré má podstatný vplyv na konštrukciu, a v neposlednom rade optimalizačné návrhy, a to zmenou geometrie a výberom vhodných materiálov.