VOLUMILL A VOLUTURN

VoluMill je najrýchlejšia a najefektívnejšia metóda hrubovania materiálu dostupná na trhu.

ČO PONÚKA VOLUMILL?

VoluMill je najrýchlejšia a najefektívnejšia metóda na hrubovanie materiálu dostupná na trhu. Či obrábate z vnútra smerom von, z vonku dovnútra, z vrchu smerom dole alebo naopak. Či obrábate súčiastku v jednom kroku, alebo vo viacerých operáciách. VoluMill je najlepší nástroj pre túto prácu.

Správna voľba – S tisíckami spokojných používateľov okolo celého sveta, preukázateľnými úsporami v miliónoch eur každým rokom a aktívnym partnerstvom s poprednými CAM technológiami sa stal VoluMill najpreferovanejším riešením pre vysokorýchlostné hrubovanie.

Všetky súčiastky – VoluMill je vhodný na hrubovanie súčiastok súčiastok v leteckom a automobilovom priemysle, foriem a razníc, medicínskych súčiastok. Jednoducho pre všetky súčiastky, kde je nutné použiť hrubovacie operácie.

Každý materiál – Konštantné odoberanie materiálu (bočný prísuv) umožňuje nástrojom pracovať v ideálnych podmienkach, nezávisle na tvare súčiastky a jej komplexnosti. Výkon hrubovania je zvýšený vo všetkých materiáloch. Od hliníka, cez titán, až po špeciálne druhy materiálov.

Jednoduchý na používanie – Generovanie vysoko-výkonných dráh pomocou VoluMIll-u je rýchle a jednoduché. Je potrebné len minimálne množstvo klikou myši a malé množstvo rozhodnutí, potrebných na plnú kontrolu operácií. Či chcete hrubovať celú súčiastku jednou dráhou alebo potrebujete nasledovať presný pracovný postup, VoluMill pracuje s vami a urobí prácu rýchlo a spoľahlivo.

Okamžitá integrácia – VoluMill dokáže pracovať nezávisle od vášho súčasného CAM systému. VoluMill integrovaný v Siemens NX alebo CAM Express bude pracovať bez narušenia pracovného prostredia. Máte iný CAM? Vyskúšajte VoluMIll NEXION – platformu nezávislú na CAD alebo CAM systéme.

VoluMill software

ČO PONÚKA VOLUTURN?

Nové silné riešenie pre Siemens NX CAM
VoluTurn je nová technológia tvorenia nástrojových dráh ktorá vie značne zlepšiť proces sústruženia každej súčiastky, použitím kruhových rezných doštičiek. Ponúka zredukovanie časov obrábania pri sústružení a zníženie nákladov na použité nástroje.

Zredukovanie času programovania
Okrem zredukovania času obrábania súčiastky systém ponúka aj zredukovanie programovacích časov. Už viac nieje nutné vytvárať geometriu, ako línie a oblúky na vytváranie nástrojových dráh.

Výhody sysému VoluTurn

 • Integrácia v NX CAM – asociatívne tvorenie nástrojových dráh
 • Značné zredukovanie času programovania
 • Šetrnejší k nástrojom
 • Zvýšenie životnosti nástrojov
 • Tangentné nábehy a výbehy do materiálu – zredukovanie nárazového obrábania

Vlastnosti sysému VoluTurn

 • Automatická kontrola kolízie – dokonca aj kompletnými zostavami držiakov
 • Výmena doštičiek založená na čase obrábania
 • Efektívne polohovanie medzi zábermi
 • Nábehy a výbehy z materiálu automaticky redukované za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu a minimálnych síl pôsobiacich na nástroj
 • Obojsmerné sústruženie s konštantnou alebo meniacou sa hĺbkou rezu
VoluTurn software
+
VoluMill

ČO PONÚKA VOLUMILL?

VoluMill je najrýchlejšia a najefektívnejšia metóda na hrubovanie materiálu dostupná na trhu. Či obrábate z vnútra smerom von, z vonku dovnútra, z vrchu smerom dole alebo naopak. Či obrábate súčiastku v jednom kroku, alebo vo viacerých operáciách. VoluMill je najlepší nástroj pre túto prácu.

Správna voľba – S tisíckami spokojných používateľov okolo celého sveta, preukázateľnými úsporami v miliónoch eur každým rokom a aktívnym partnerstvom s poprednými CAM technológiami sa stal VoluMill najpreferovanejším riešením pre vysokorýchlostné hrubovanie.

Všetky súčiastky – VoluMill je vhodný na hrubovanie súčiastok súčiastok v leteckom a automobilovom priemysle, foriem a razníc, medicínskych súčiastok. Jednoducho pre všetky súčiastky, kde je nutné použiť hrubovacie operácie.

Každý materiál – Konštantné odoberanie materiálu (bočný prísuv) umožňuje nástrojom pracovať v ideálnych podmienkach, nezávisle na tvare súčiastky a jej komplexnosti. Výkon hrubovania je zvýšený vo všetkých materiáloch. Od hliníka, cez titán, až po špeciálne druhy materiálov.

Jednoduchý na používanie – Generovanie vysoko-výkonných dráh pomocou VoluMIll-u je rýchle a jednoduché. Je potrebné len minimálne množstvo klikou myši a malé množstvo rozhodnutí, potrebných na plnú kontrolu operácií. Či chcete hrubovať celú súčiastku jednou dráhou alebo potrebujete nasledovať presný pracovný postup, VoluMill pracuje s vami a urobí prácu rýchlo a spoľahlivo.

Okamžitá integrácia – VoluMill dokáže pracovať nezávisle od vášho súčasného CAM systému. VoluMill integrovaný v Siemens NX alebo CAM Express bude pracovať bez narušenia pracovného prostredia. Máte iný CAM? Vyskúšajte VoluMIll NEXION – platformu nezávislú na CAD alebo CAM systéme.

VoluMill software
+
VoluTurn

ČO PONÚKA VOLUTURN?

Nové silné riešenie pre Siemens NX CAM
VoluTurn je nová technológia tvorenia nástrojových dráh ktorá vie značne zlepšiť proces sústruženia každej súčiastky, použitím kruhových rezných doštičiek. Ponúka zredukovanie časov obrábania pri sústružení a zníženie nákladov na použité nástroje.

Zredukovanie času programovania
Okrem zredukovania času obrábania súčiastky systém ponúka aj zredukovanie programovacích časov. Už viac nieje nutné vytvárať geometriu, ako línie a oblúky na vytváranie nástrojových dráh.

Výhody sysému VoluTurn

 • Integrácia v NX CAM – asociatívne tvorenie nástrojových dráh
 • Značné zredukovanie času programovania
 • Šetrnejší k nástrojom
 • Zvýšenie životnosti nástrojov
 • Tangentné nábehy a výbehy do materiálu – zredukovanie nárazového obrábania

Vlastnosti sysému VoluTurn

 • Automatická kontrola kolízie – dokonca aj kompletnými zostavami držiakov
 • Výmena doštičiek založená na čase obrábania
 • Efektívne polohovanie medzi zábermi
 • Nábehy a výbehy z materiálu automaticky redukované za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu a minimálnych síl pôsobiacich na nástroj
 • Obojsmerné sústruženie s konštantnou alebo meniacou sa hĺbkou rezu
VoluTurn software
+
Na stiahnutie

Autorizovaný dodávateľ systému VoluMill a VoluTurn

Vďaka priamej spolupráci s tvorcami softvéru, máme reálny vplyv na jeho vývoj.

Prínosy zavedenia systému VoluMill

CNC machine

Zvýšenie produktivity

VoluMill zvyšuje produktivitu pri použití súčastného vybavenia – rovnaký CAM software a rovnaké nástroje.

2x rýchlejšie

2x rýchlejšie s použitím súčasného vybavenia

Spoločnosti po celom svete hlásia zvýšenie efektivity, ktoré bolo v minulosti nemožné.

redukcia časov obrábania o viac ako polovicu

Skrátenie času obrábania o 50% – 80%

Viac vyrobených súčiastok za kratší čas a za nižšie náklady.

šetrenie nástrojov

Zníženie nákladov až o 75%

Možnosť použitia štandardných karbidových valcových fréz, bez nutnosti kupovania špeciálnych nástrojov. Zákazníci poukazujú na osem násobné predĺženie životnosti nástrojov.

Autorizovaný dodávateľ systému VoluMill a VoluTurn

Vďaka priamej spolupráci s tvorcami softvéru, máme reálny vplyv na jeho vývoj.

Viac informácií na tému VoluMill