Technická podpora

Každodenná podpora poskytovaná aplikačnými inžiniermi GM System

Technická podpora

Technická podpora poskytuje prístup k najnovším verziám softvéru a každodennú podporu poskytovanú aplikačnými inžiniermi GM System.

Pravidelná obnova minimalizuje budúce aktualizačné náklady a čas, ktorý je potrebný na zaktualizovanie starých verzií softvérov.

Výhody plynúce z využívania služieb TECHNICKEJ PODPORY

  • Prístup k aktualizáciám a iným materiálom poskytovaných výrobcom.
  • Interaktývna platforma pre poskytovanie služieb technickej podpory dostupná z internetového prehliadača prostredníctvom webovej stránky.
  • E-mailové upozoprnrnia o zmene nahláseného stavu.
  • Rýchla reakcia na nahlásené technické problémy.
  • Prístup k histórii nahlásených problémov v systéme.
  • Priamy kontakt s aplikačnými inžiniermi.
  • K dispozícii konzultačný systém pre videokonferencie alebo vzdialený prístup k danej problematike na počítači klienta.

Viac informácií na tému technickej podpory