Technická dokumentácia patrí ku technickému priemyslu, ako peniaze k úspešnému podnikaniu. Zobrazovanie na technických výkresoch je základným vyjadrovacím prostriedkom technikov vo výrobe. Skrátka, forma vyjadrovania technického myslenia. Slúži inžinierom a technikom na to, aby mohli vyvíjať konštrukcie. Technici ukladajú výsledky práce vo forme technickej dokumentácie. Následne ju poskytujú technológom, majstrom a odborným pracovníkom. Technické výkresy musia obsahovať stručné, prehľadné, presné informácie o tvare, presnosti, veľkosti a vlastnostiach povrchu materiálu danej alebo montážnej jednotky.

Technická dokumentácia za pomoci CAD systému

V súčasnosti sa na vytvorenie dokumentácie využívajú softvéry, ktoré umožňujú konštruktérom a inžinierom 3D modelovanie a simulácie. A to až do doby, kým sa nedopracujú k hotovému fungujúcemu výrobku, ktorý sa niekoľkokrát testuje. Firmy na tieto aktivity využívajú CAD systémy, ktoré dokážu vykresliť a popísať jednotlivé diely výrobku. Rovnako tak plán jeho kompletizácie a parametre jednotlivých súčiastok, ako aj výrobku ako funkčného celku. Softvéry z ponuky GM System majú za úlohu prispieť k funkčnému chodu firiem v technickom priemysle, uľahčiť im prácu, ušetriť čas a peniaze.