Teamcenter

Teamcenter je ideálnym riešením pre malé i veľké spoločnosti
a organizované pracovné skupiny v rámci väčších korporácií.

ČO PONÚKA TEAMCENTER?

Teamcenter je jednoduché na používanie a ľahko implementovateľné riešenie PLM  (Product Lifecycle Management). Je východiskovým bodom pre komplexné PLM stratégie s nízkymi nákladmi na údržbu a vysokou návratnosťou investícií. Ide o najrozšírenejší PLM systém na svete, ktorý poskytuje zákazníkom najlepšiu variabilitu, výkon a najnovšie funkcie vo svojej triede.

Teamcenter je ideálnym riešením pre veľké a stredné priemyselné podniky alebo organizované pracovné skupiny v rámci väčších korporácií. Podporuje proces projektového riadenia na technických oddeleniach, čím zvyšuje rýchlosť, efektivitu a kvalitu vývoja výrobku od konceptu až po realizáciu.

Všetky prostriedky a nastavenia systému je možné v praxi ľubovoľne modifikovať alebo zavádzať nové a tým Teamcenter prispôsobovať potrebám a požiadavkám firmy.

Široké spektrum možností nastavenia zahŕňa najmä:

 • Procesy workflow,
 • Používateľské role a skupiny,
 • Hlásenia, materiálové listy,
 • Datasety,
 • Vlastnosti dokumentu a ďalších komponentov,
 • Formuláre a zoznamy hodnôt,
 • Pravidlá pomenovania
teamcenter-1

FUNKCIE TEAMCENTER

Rozsiahle vyhľadávacie funkcie
Umožňujú užívateľom rýchlo nájsť súčiastky alebo informácie o výrobkoch, existujúce v textovom alebo grafickom formáte, riadenie zmien / verzie – spravuje dátové zmeny urobené v dynamickom podnikovom prostredí.

Kontrola zmien / verzií
Spravuje zmeny v údajoch, riadených v dynamickom podnikovom prostredí,

Riadenie konfigurácie súčiastka / zostava
Umožňuje intuitívne vytvárať a konfigurovať hierarchické štruktúry produktu.

gmsystem-teamcenter
gmsystem-teamcenter

Integrácia s CAD systémom
Dokumenty z rôznych systémov CAD môžu byť integrované a používané v jednej produktovej štruktúre, ktorá ich umožňuje zobrazovať a spravovať ako súvislú dokumentáciu.

Vstavané riadenie priebehov procesov
Riadenie životného cyklu výrobku pomocou osvedčených schém riadenia procesov z praxe.

Vysoká bezpečnosť 
Chráni kritické informácie podniku vďaka v praxi osvedčeným procesom kontroly prístupu, možnostiam pracovať na rôznych miestach – umožňuje vytvárať distribuované technické a výrobné tímy, spolupracujúce medzi sebou navzájom, taktiež poskytuje prístup k spoločnému zdroju dát.

Multi-CAD funkčnosť
Teamcenter má multi-CAD funkčnosť, ktorá vám umožní spravovať dáta z rôznych CAD systémov, vrátane systému NX a Solid Edge.
Vedenie štruktúry produktu
Teamcenter dovoľuje správu produktovej štruktúry, ktorá dovoľuje automaticky vytvárať štruktúry výrobkov z CAD zostáv, manipuláciu s týmito štruktúrami a vytváranie BOM reportov.

Integrácia s ERP 
Teamcenter vie byť integrovaný s ERP riešeniami, s využitím štandardných modulov ktoré sú k dispozícii pre predné ERP systémy ako SAP a Microsoft Axapta.

Implementácia v cloude 
Teamcenter môže byť implementovaný v cloude, v modeli IaaS (Infrastructure as a Service), čo ďalej znižuje kapitálové výdavky.

gmsystem-teamcenter
+
O programe

ČO PONÚKA TEAMCENTER?

Teamcenter je jednoduché na používanie a ľahko implementovateľné riešenie PLM  (Product Lifecycle Management). Je východiskovým bodom pre komplexné PLM stratégie s nízkymi nákladmi na údržbu a vysokou návratnosťou investícií. Ide o najrozšírenejší PLM systém na svete, ktorý poskytuje zákazníkom najlepšiu variabilitu, výkon a najnovšie funkcie vo svojej triede.

Teamcenter je ideálnym riešením pre veľké a stredné priemyselné podniky alebo organizované pracovné skupiny v rámci väčších korporácií. Podporuje proces projektového riadenia na technických oddeleniach, čím zvyšuje rýchlosť, efektivitu a kvalitu vývoja výrobku od konceptu až po realizáciu.

Všetky prostriedky a nastavenia systému je možné v praxi ľubovoľne modifikovať alebo zavádzať nové a tým Teamcenter prispôsobovať potrebám a požiadavkám firmy.

Široké spektrum možností nastavenia zahŕňa najmä:

 • Procesy workflow,
 • Používateľské role a skupiny,
 • Hlásenia, materiálové listy,
 • Datasety,
 • Vlastnosti dokumentu a ďalších komponentov,
 • Formuláre a zoznamy hodnôt,
 • Pravidlá pomenovania
teamcenter-1
+
Funkcie

FUNKCIE TEAMCENTER

Rozsiahle vyhľadávacie funkcie
Umožňujú užívateľom rýchlo nájsť súčiastky alebo informácie o výrobkoch, existujúce v textovom alebo grafickom formáte, riadenie zmien / verzie – spravuje dátové zmeny urobené v dynamickom podnikovom prostredí.

Kontrola zmien / verzií
Spravuje zmeny v údajoch, riadených v dynamickom podnikovom prostredí,

Riadenie konfigurácie súčiastka / zostava
Umožňuje intuitívne vytvárať a konfigurovať hierarchické štruktúry produktu.

gmsystem-teamcenter
gmsystem-teamcenter

Integrácia s CAD systémom
Dokumenty z rôznych systémov CAD môžu byť integrované a používané v jednej produktovej štruktúre, ktorá ich umožňuje zobrazovať a spravovať ako súvislú dokumentáciu.

Vstavané riadenie priebehov procesov
Riadenie životného cyklu výrobku pomocou osvedčených schém riadenia procesov z praxe.

Vysoká bezpečnosť 
Chráni kritické informácie podniku vďaka v praxi osvedčeným procesom kontroly prístupu, možnostiam pracovať na rôznych miestach – umožňuje vytvárať distribuované technické a výrobné tímy, spolupracujúce medzi sebou navzájom, taktiež poskytuje prístup k spoločnému zdroju dát.

Multi-CAD funkčnosť
Teamcenter má multi-CAD funkčnosť, ktorá vám umožní spravovať dáta z rôznych CAD systémov, vrátane systému NX a Solid Edge.
Vedenie štruktúry produktu
Teamcenter dovoľuje správu produktovej štruktúry, ktorá dovoľuje automaticky vytvárať štruktúry výrobkov z CAD zostáv, manipuláciu s týmito štruktúrami a vytváranie BOM reportov.

Integrácia s ERP 
Teamcenter vie byť integrovaný s ERP riešeniami, s využitím štandardných modulov ktoré sú k dispozícii pre predné ERP systémy ako SAP a Microsoft Axapta.

Implementácia v cloude 
Teamcenter môže byť implementovaný v cloude, v modeli IaaS (Infrastructure as a Service), čo ďalej znižuje kapitálové výdavky.

gmsystem-teamcenter
+
Na stiahnutie

Rýchlosť, efektivita a zvýšenie kvality vývoja produktu

Teamcenter je ideálnym riešením pre priemyselné spoločnosti veľkej a strednej veľkosti alebo organizované pracovné skupiny v rámci väčších korpoprácií. Podporuje proces projektového riadenia na technických oddeleniach, čím zvyšuje rýchlosť, efektivitu a kvalitu vývoja výrobku od konceptu až po realizáciu.

Výhody používania Teamcenter

Teamcenter

Projektový manažment

Teamcenter umožňuje integrovať dizajn produktu, inžinierske dáta pochádzajúce z viacerých zdrojov a vytvorenie centrálnej databázy technických informácií.

Teamcenter

Vplyv na efektivitu

Teamcenter poskytuje jednotný zdroj údajov a poznatkov o produktoch a procesoch, ktoré pochádzajú z rôznych systémov.

Teamcenter

Manažment zdrojov, financií a efektivita podnikania

Teamcenter umožňuje plné pochopenie úloh tímov a rizík, ktorým jednotlivé projekty čelia v časovej tiesni.

Teamcenter

Zlepšenie globálnej tímovej práce

Za účelom zníženia nákladov a využitia medzinárodných trhových príležitostí, najlepšie firmy vedú rôzne prevádzkové činnosti po celom svete. Teamcenter umožňuje rýchlu spoluprácu, spájaním globálnych tímov, komunikáciou a zdieľaním požadovaných informácií.

Firma GM System zavádza implementácie komplexného a súčasne užívateľsky prívetivého riešenia PLM

Implementácia softvéru Teamcenter umožnuje našim zákazníkom zlepšiť kvalitu vývoja produktov – od návrhu až po realizáciu.

Viac informácií na tému Teamcenter