Technologická podnikateľská oblasť si vyžaduje technologické riešenia na vrcholovej úrovni. Túto skutočnosť si v GM System uvedomujeme a preto svojim zákazníkom ponúkame tie najlepšie softvérové riešenia na trhu. Za ich pomoci môžu inžinieri a technici plánovať a dohliadať na celý výrobný proces produktov od ich vytvárania až po samotné vyrobenie. Medzi aktivity, nad ktorými má používateľ našich softvérov plnú kontrolu patrí aj sústruženie.

Sústruženie ako základ obrábania

Sústruženie je trieskové obrábanie povrchov, či už vnútorných alebo vonkajších. Obrobok vykonáva otáčavý pohyb a nástroj vykonáva posuv rovnobežne s osou otáčania obrobku. Prípadne kolmo na os otáčania. Sústruženie sa majoritne využíva na obrábanie dreva, plastov a kovov. Poznáme viacero druhov sústruženia ako pozdĺžne, čelné, tvarové, či sústruženie závitov. Stroj, ktorý obrába sa volá sústruh. To je mechanické zariadenie, ktoré otáča obrábaný materiál a mení jeho tvar. Materiál vyrezáva sústružnícky nôž, ktorý je súčasťou celého procesu.  Sme správnym riešením pre vaše podnikanie. Neváhajte nás kontaktovať.