Uvažujete nad zmenou, ktorá by pre váš podnik priniesla pozitívnu zmenu výsledkov? Zamerajte svoju pozornosť na Solid Edge ST 10, pokročilý 3D CAD systém, ktorý sa používa na návrh širokej škály výrobkov. V nich sú zahrnuté či už jednotlivé diely, alebo veľké zostavy, ktoré sa skladajú z tisícov dielov. Využitie má v množstve priemyselných odvetví. Výnimkou nie je strojársky priemysel, automobilový priemysel, letecký priemysel, chemický priemysel, stavebníctvo, lekárstvo, prípadne energetika a elektrotechnika. Záber je vskutku široký.

Solid Edge ST 10

V prípade Solid Edge ST 10 hovoríme o jednej z najnovších verzií softvéru od spoločnosti Siemens. Prináša so sebou výrazné zlepšenia vývoja výrobkov, ako napríklad navrhovanie, vylepšenú analýzu prúdenia tekutín, simuláciu prenosu tepla či cloudové nástroje na spoluprácu. Program uľahčuje optimalizáciu dielov pre aditívnu výrobu a komunikáciu s poskytovateľmi služieb, ako je výber materiálov a podobne. Zaujala vás táto novinka na trhu? Obráťte sa s otázkami na váš GM System. Radi vám na otázky odpovieme.