Solid Edge PLM má za sebou históriu, ktorá ho oprávňuje byť vnímaným za spoľahlivého partnera v leteckom a automobilovom priemysle. Nevybrali sme si tieto dve oblasti náhodou, pretože v nich si nové produkty počas svojho vývoja vyžadujú nástroje na riadenie spolupráce s množstvom zdrojov. Vyrobiť produkt bez pevného stanovenia procesov pre každú fázu jeho výroby je v dnešnej dobe veľmi zložité.

Solid Edge PLM sa nesústreďuje len na jeden priemysel

Solid Edge PLM sa neorientuje nutne len na automobilový a letecký priemysel. Procesy vývoja, samotnej výroby a finálneho uvoľňovania výrobkov dnes predstavujú rovnako časovú náročnosť a komplikovanosť. Používanie PLM je prínosom pre ostatné priemyselné odvetvia, ako napríklad oblečenie. Šetrí vynaložené náklady a zvyšuje rýchlosť na trhu. To si vyžaduje koordináciu množstva ľudí a zdrojov. Tie sa z geografického hľadiska nachádzajú na rôznych miestach. Nesprávne riadenie takýchto zložitých procesov spôsobuje plytvanie zdrojmi. Aby bol vývoj nového výrobku efektívny, musí sa rozdeliť na hlavné fázy. Ich súčet zahŕňa procesy, ktoré súvisia s celkovou životnosťou výrobku. Na riadenie týchto fáz sa používa PLM. Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás.