Solid Edge 2019 - pokročilý 3D CAD systém

Solid Edge ST sa používa na návrh širokej škály výrobkov – od jednotlivých dielov až po veľké zostavy – obsahujúce desiatky tisíc dielov. Používa sa v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane strojárskeho priemyslu, automobilového priemyslu, leteckého priemyslu, energetiky, elektrotechniky, stavebníctva, chemického priemyslu, lekárstva a mnohých ďalších.

Čo program SOLID EDGE ponúka?

Solid Edge. Najznámejší a osvedčený na trhu, komplexný 3D CAD systém vyvinutý spoločnosťou Siemens PLM Software. Vďaka použitiu inovatívnej synchrónnej technológie systém zaručuje najkratší vývoj produktov a ich zavádzanie na trh.

Veľmi široká škála nástrojov pre 3D modelovanie, analýzu, MKP výpočty a vytváranie výkresovej dokumentácie robí zo Solid Edge 2019 softvér použiteľný vo všetkých odvetviach, vrátane strojárskeho priemyslu, stavebníctva, automobilového priemyslu a letectva. Zvlášť pozoruhodný je vysoký výkon a nízke požiadavky na hardvér – Konštruovanie zložitých zostáv obsahujúcich milióny častí je možné robiť pomocou bežných počítačov dostupných na trhu.

Solid Edge so Synchronnous Technology je modulárny a rozšíriteľný, takže funkčný rozsah riešenia môže byť upravený individuálne, a v situácii kedy je potrebné rozšírenie môže byť rozšírený o ďalší modul, bez nutnosti preinštalovať softvér a tým aj prísť o nastavenia.

Portfólio produktov Solid Edge 2019 posúva vývoj produktu na vyššiu úroveň v každom aspekte. Posledná verzia Solid Edge umožňuje v začiatočnej etape vývoja použitie technológií novej generácie (generatívne modelovanie, reverzné inžinierstvo a konvergentné modelovanie) a okrem toho: plne integrovanú analýzu tepelných tokov, nové nástroje pre 3D tlač, pokročilé funkcie generovania technickej dokumentácie, dokonalú kontrolu geometrie, nové spôsoby práce pomocou cloudu.

Viac o nových funkciách si môžete prečítať tu.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D

Konfigurácia* systému Solid Edge 2019

* Solid Edge  je k dispozícii v štyroch konfiguráciách pozostávajúcich z väčšieho počtu modulov.

Design & Drafting

Foundation

Classic

Premium

MODELOVANIE DIELOV A ZOSTÁV

Funkcie synchrónnej technológie – modelovanie, editácia, analýza

Základné 3D objemové modelovanie

Pokročilé 3D objemové modelovanie
Priama editácia vlastných a importovaných modelov  1

Vytváranie parametrických modelov založených na AutoCAD dokumentácii

Modelovanie plechových komponentov

Automatické generovanie variánt dielov a zostáv

Plošné modelovanie

     

Viac-objektové modelovanie

     

Navrhovanie veľkých zostáv

    2 2
Navrhovanie koncepcií zostáv – virtuálne komponenty      
Vytváranie zváraných konštrukcií – zvárenie      
Vytváranie rámovej konštrukcie – Frame Design      

Konštrukčné prvky foriem a matríc

     
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Automatické generovanie 2D výkresov (pohľady, rezy, kóty, atď.)

       

Automatické generovanie pokročilých BOM

     

Zoznamy materiálov, konštrukcií potrubí, rámov, zváraných konštrukcií

       

Dokumentácia plechových dielov (rozvinutie, tabuľka ohýbania, tabuľka otvorov, atď.)

       

Porovnávanie 2D výkresov

       
Vytváranie výkresovej dokumentácie z káblových zväzkov (Nailboards)      

PMI – pridávanie anotačných kót do 3D modelu

       

VIZUALIZÁCIE A ANIMÁCIE

Vytváranie rozložených zostáv a ich animácia

       

Simulácia pohybov

       
Fotorealistické vizualizácie (fotografie a animácie) – KeyShot    

ANALÝZA A VÝPOČTY

Detekcia statických kolízií (prestup) a dynamických (pohybujúcich sa)        
Analýza povrchu a vyrobiteľnosti modelu (lisovanie, vstrekovanie, atď.).      
Výpočet a generovanie dielov strojov – Engineering Reference    
Výpočty MKP pre diely a plechové diely – Simulation Express    
Pokročilý výpočet MKP – Solid Edge Simulation

OPCIA

OPCIA

 

Optimalizácia geometrie pre fyzikálne vlastnosti

       
Optimalizácia geometrie pre pevnosť 3

OPCIA

 

KNIŽNICE ŠTANDARDNÝCH PRVKOV

Knižnice 3D modelov od dodávateľov – FCPK, CADENAS, TraceParts        

Knižnice uzáverov MayTec

       
Knižnica normalizovaných častí – strojárenská knižnica

OPCIA

   
Knižnica armatúry pre potrubia – Piping Library

OPCIA

OPCIA

OPCIA

ŠPECIALIZOVANÉ MODULY

Navrhovanie elastických hadíc, trubiek a potrubí – XpresRoute

OPCIA

OPCIA

 

Navrhovanie káblových zväzkov – Wire Harness Design

OPCIA

OPCIA

 

Navrhovanie elektród – Electrode Design

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Automatizovaný návrh foriem a razníc – Mold Tooling

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Vytváranie webových aplikácií – Web Publisher

OPCIA

OPCIA

OPCIA

RIADENIE DOKUMENTÁCIE A VÝMENA DÁT

       

Vstavaný systém PDM – Built-In Data Management

       

Zdieľanie projektov s výkresmi a výsledkami simulácie – Pack and Go

       

Vytváranie a výmena súborov, ktoré obsahujú meranie a pripomienky k projektu – (PCF Packege Collaboration File)

       
Zdieľanie modelov spolu s meranimi a pripomienkami – 3D PDF        

Zdieľanie modelov pre mobilné zariadenia

       

Zdieľanie modelov pre 3D tlačiarne

       

Priama výmena dát so strojmi pre ohýbanie a rezanie plechov

     
Import / export formátov, 2D (DWG, DXF , IGES)        

Import / export formátov 3D (STEP, IGES, ACIS, atď.)

       

Import / export súborov JT

       
Import súborov Creo, Solid Works, Inventor, NX        
Pokročilá 3D migrácia dát a súvisiacich 2D výkresov SolidWorks      

Import-export súborov CATIA V4

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Import-export súborov CATIA V5

OPCIA

OPCIA

OPCIA

1 Priama editácia geometrie iba v synchrónnom režime

2 Konfigurácia ponúka celý rad nástrojov pre urýchlenie práce s veľkými zostavami

3 K dispozícii v Solid Edge Simulation

SYNCHRÓNNA TECHNOLÓGIA

Inovatívna technológia modelovania, ktorá je k dispozícii len v produktoch spoločnosti Siemens (Solid Edge ST a NX). Umožňuje rýchle a intuitívne modelovanie dielov, plechových dielov a zostáv.

S jedinečnými riešeniami umožňuje ľahko a účinne upraviť geometriu dielov a zostáv, importovaných z iných CAD systémov, efektívnu kontrolu geometrie a priame parametrické 3D modelovanie bez nutnosti vstupovať do histórie operácií.

Solid Edge CAD
Solid Edge - Modelowanie części i złożeń

Modelovanie dielov a zostáv

Solid Edge 2019 umožňuje vytváranie digitálnych 3D prototypov jednotlivých dielov a celkového vybavenia, pri paralelnom použití dvoch metód: klasické modelovanie (história operácií)
a synchrónne modelovanie (s žiadnou históriou operácií).

Vďaka implementácii najúčinnejších nástrojov, okrem iných, plošného modelovania a špecializovaných prostredí (napr. pri navrhovaní plechových dielov alebo rámov), môže konštruktér rýchlo a efektívne navrhovať výrobky a zariadenia ľubovoľnej zložitosti, neobmedzeného počtu kusov, berúc do úvahy všetky komerčne dostupné výrobné technológie.

Digitálne prototypovanie v Solid Edge 2019 zahŕňa, okrem fázy projektovania, analýzy (kolízie, technologickej analýzy, výpočtov fyzikálnych vlastností), simuláciu pohybu, optimalizáciu a vizualizáciu produktu.

KONVERGENTNÉ MODELOVANIE (CONVERGENT MODELING)

Softvér Solid Edge 2019 obsahuje inovatívne riešenia pre rýchlejší vývoj produktov, vytváraním hybridných modelov obsahujúcich B-Rep objekty a plošné modely STL získané skenovaním. Konvergentné modelovanie kombinuje výhody reverzného inžinierstva, generatívneho modelovania a aditívnych procesov.

Convergent modeling
Generative design

GENERATÍVNE MODELOVANIE (GENERATIVE DESIGN)

Pokročilé nástroje slúžiace na optimalizáciu geometrie, integrované v ribone Solid Edge, pomáhajú konštruktérom vytvárať ľahšie komponenty, minimalizovať straty materiálu v počiatočných štádiách výroby a zároveň vytvárať vysoko modifikovateľné dizajny odlievaných alebo 3D tlačených súčiastok.

REVERZNÉ INŽINIERSTVO V SOLID EDGE 2019 (REVERSE ENGINEERING)

Nástroje pre reverzné inžinierstvo, ktoré umožňujú vytvárať model na základe dát zozbieraných pomocou 3D skenera. Dostupné nástroje umožňujú vyčistiť a zreparovať importované STL siete, identifikovať regióny a extrahovyť ich do plošných elementov, ktoré môžu byť konvertované do voľne editovateľných objemových modelov.

reverzné inžinierstvo - reverse engineering
3D tlač - additive manufacturing

ADITÍVNA VÝROBA (ADDITIVE MANUFACTURING)

Solid Edge 2019 podporuje nielen modelovania prototipov, ale tiež ich vytváranie za pomoci 3D tlačiarní a aditívnej výroby. Systém umožňuje uložiť súbory vo formáte .3MF, ktorý v porovnaní zo súbormi STL obsahuje viac informácií, potrebných na poskytnutie efektívneho a presného 3D tlačeného modelu. Používatelia, ktorí nevlastia 3D tlačiareň, môžu použiť implementovanú platformu 3D tlačiarní, pomocou ktorej môžu vytlačiť svoju súčiastku.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

V Solid Edge 2019 môže byť výkresová dokumentácia vytváraná rôznymi metódami. Základná verzia dokumentácie 3D modelov automaticky generuje 2D výkresy, zobrazuje 2D a 3D pohľady, rezy, pomocné pohľady a detailné zobrazenia. Všetky zmeny vykonané v geometrii 3D modelu sa okamžite prejavia v 2D dokumentácii. Výkresy môžu byť vytvárané v mnohých variantoch (konštrukčný, výrobný, zostavný atď.).

Zobrazenia vo výkresoch automaticky obsahujú kóty a poznámky, v súlade s medzinárodnými normami, okrem iného ISO, ANSI, alebo DIN. Tvorba technickej dokumentácie, okrem umiestňovania geometrie a nevyhnutných anotácií, zahŕňa automatické vkladanie tabuliek, ktoré reprezentujú postup ohybov plechových dielov alebo polohu a rozmery otvorov. Listy výkresov, na ktorých sú zobrazené úplné zostavy (v zloženom stave alebo rozložené), môžu zahŕňať materiálové listy (BOM) v akomkoľvek formáte, berúc do úvahy nielen čísla a počet prvkov, ale aj ich hmotnosť, dĺžku rámových profilov a potrubí, rozmery rozvinutých plechových častí alebo napr. hmotnosť zváraných konštrukcií.

Dôležitou súčasťou prostredia Draft je prezentácia naprojektovaných káblových zväzkov, vo forme montážnych panelov (NailBoards) zobrazujúca geometriu káblových zväzkov v “rozvinutom” stave, montážne tabuľky a ucelené zoznamy použitých vodičov a káblov. Navyše, Solid Edge ST spĺňa normy ASME Y14.41, z hľadiska vytvárania anotácií PMI (Product Manufacturing Information). To znamená, že informácie o geometrii, rozmeroch a výrobných technológiách navrhnutých výrobkov možno umiestniť nielen na výkresoch, ale aj priamo na 3D modely a naďalej ich používať v procese výmeny dát so zákazníkom alebo spolupracovníkom (prostredníctvom dokumentov PDF 3D, JT alebo PCF).

projektowanie w solid edge
technické publikácie - technical publications

INTERAKTÍVNA TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA (SOLID EDGE TECHNICAL PUBLICATIONS)

QuadriSpace Pages3D a Publisher3D riešenia ponúkajú rýchle tvorenie prehľadných, iteraktívnych obslužných a produkčných (de)montážnych inštrukcií. Vďaka týmto nástrojom je možné generovať plné katalógové strany alebo zbor technických ilustrácií. Sovtvér, okrem interaktívnych obrázkov modelu (založených na importovanej geometrii), umožňuje vytváranie a konfigurovanie listu súčiastok bezprostredne previazaných s modelom. Vytvorené projekty možno publikovať v tlačenej forme, PDF / 3D PDF alebo HTML5 a prezerať cez prehliadač, bez nutnosti generovania ďaľších súborov.

ANALÝZA A VÝPOČTY

Solid Edge 2019 ponúka širokú škálu nástrojov pre analýzu, simuláciu a výpočty. Modely jednotlivých elementov môžu byť analyzované z hľadiska estetiky a funkčnosti (analýza kontinuity povrchu) alebo z hľadiska výrobnej technológie (analýza sklonu, lúčov, atď).

Pri konštruovaní modelu zostavy, môže konštruktér, okrem iného, simulovať pohyb komponentov, analyzovať kinematiku zariadenia a skúmať možné kolízie.

Konečné overenie digitálnych prototypov jednotlivých produktov a kompletného zariadenia sa vykonáva v špecializovanom prostredí pre realizáciu analýzy metódy konečných prvkov (MKP), v ktorom sa získavajú informácie o sile prvkov (ako je stres, napätie, sila, ktorá je príčinou kritického vybočenia), vlastné vibračné frekvencie (modálna analýza) a rozloženie teploty (termálna analýza) a ich účinok na výdrž (komplexná analýza)

Analizy i obliczenia - SolidEdge
Solid Edge

FLOEFD INTEGROVANÁ ANALÝZA TOKOV

FloEFD je jediný nástroj pre dynamickú analýzu (CFD), ktorý je plne integrovaný v Solid Edge interface. Intuitívne nástroje umožňujú inžinierom okamžité pripraviť a spustiť CAD analýzy pomocou natívnych Solid Edge súborov, bez nutnosti prekladu. Unikátny riešič poskytuje rýchle získanie presných výsledkov, aj pri veľmi komplexných geometriách.

Vizualizácie a animácie

Integrácia špecializovaného prostredia ERA (Explode-Render-Animate) riešenia svetovej triedy pre animáciu KeyShot®, vám umožní vytvárať fotorealistické vizualizácie, prezentáciu chodu navrhnutých zariadení a ich montážny proces (animované zobrazenie rozloženia). Vizualizácie môžu byť generované vo forme fotografií a videí. Rýchlosť generovania a kvalita získaných materiálov v kombinácii s jednoduchou obsluhou Solid Edge, garantuje spoločnosti vytvorenie atraktívnej ponuky, v procese návrhu a tým čo najrýchlejšie zavedenie produktu na trh.

wizualizacje i animacje w Solid Edge
Biblioteki powiązane z SE ST

Knižnice normalizovaných prvkov

Dostupnosť rozsiahlych knižníc normalizovaných prvkov, kompatibilných s významnými svetovými štandardmi, výrazne urýchľuje proces návrhu.

Normalizované prvky, ako sú skrutky, ložiská, profily, rúry a armatúry nevyžadujú modelovanie, pretože sú vložené a umiestnené do zostavy ako hotové prvky. Používatelia Solid Edge ST môžu použiť vstavané knižnice Standard Parts alebo sťahovať modely štandardných prvkov, kompatibilných so Solid Edge, s internetových zdrojov tretích strán (okrem iného FCPK, CADENAS, TraceParts).

Špecializované moduly

Špecializované moduly poskytujú užívateľom Solid Edge 2019 najvyšší stupeň automatizácie navrhovania a spracovania dokumentácie pre špecifické typy konštrukcií a zariadení.

Moduly zahŕňajú: XpresRoute (konštruovanie flexibilných hadíc, rúr a potrubí) Wire Harnes Design (konštruovani káblových zväzkov) Mold Tooling (efektívne a rýchle vytváranie kompletných vstrekovacích foriem a razníc) Electrode Design (navrhovanie elektród pre elektro-erozívne obrábanie) a WebPublisher (vytváranie webových stránok týkajúcich sa produktov vytvorených v Solid Edge 2019).

Moduły specjalizowane
dokumentacja - Solid Edge

RIADENIE DOKUMENTÁCIE – INTEGROVANÝ SYSTÉM PDM

Všetky konfigurácie Solid Edge ST umožňujú užívateľovi efektívne a účinné riadenie projektovej dokumentácie, vytvorené bez ďaľších dodatočných nákladov.Vstavaný PDM systém (Built-In Data Management) Solid Edge ST, poskytuje najdôležitejšie funkcie charakteristické pre externé PDM riešenia a naviac je úplne zadarmo.

Pre správne funkgovanie nie je nutná databáza alebo súborový server. Konfigurácia systému je okamžitá a nevyžaduje dlhodobú implementáciu.

Spravovaná dáta môžu byť uložené na lokálnych diskoch alebo zdieľaných miestach (miestna sieť alebo cloudové riešenie). Medzi kľúčové funkcie integrovaného PDM systému patrí automatizovaný systém pomenovania súborov, ochrana proti duplikovaniu, mechanizmy Check-in / Check-out, okamžite nájdenie správnej verzie súborov, analýza vplyvu (okrem iného kontrola iných zostáv a výkresov, pre účely použitia modelu) a riadenie životného cyklu výrobku (okrem iného kontrola prístupu k súboru a jeho migrácie na konkrétne miesta na základe statusu súboru). Okrem toho systém umožňuje užívateľom vytvárať zadania konštrukčných zmien (ECR, ECO) a zapojiť sa do diskusie s využitím inovatívneho formátu PCF (Package Collaboration File).

VÝMENA DÁT

Solid Edge 2019 ponúka plnú podporu pre zdieľanie dát, a to ak ide o prácu so súbormi z iných CAD systémov, výmenu dát so strojmi, ako aj zdieľanie hotových projektov, so zákazníkom alebo obchodným partnerom.

Kompletná sada prekladateľov umožňuje priame používanie údajov zo systémov, ako je AutoCAD, Inventor, SolidWorks, NX a CATIA. Vďaka prvotriednym riešeniam pre preklad súborov, je tiež možné a bezproblémový priamy prenos informácií o geometrii produktu do výrobných strov, ako sú obrábacie stroje, ohýbačky plechu a rúr alebo 3D tlačiarne.

Podpora formátov JT, PCF a 3D PDF vrátane anotácií PMI, poskytuje voľnú, ale napriek tomu účinnú výmenu informácií o projekte s klientom alebo dodávateľom.

wsparcie w zakresie wymiany danych

Hardvérové požiadavky Solid Edge 

Minimálne požiadavky na hardvér pre systém Solid Edge

Operačný systém (*) Windows 7 Enterprise, Ultimate, alebo Professional (64-bit) Service Pack 1
Windows 8 alebo 8.1 Pro alebo Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise alebo Professional (64-bit) 1511 alebo vyššia
Procesor Procesor 64-bit**
RAM min. 4 GB
Virtuálna pamäť Zistené hodnoty sú určené automaticky
KGrafická karta (***) Rozlíšenie 1280 x1024 alebo vyššie, 65 tis. farieb*
WVoľné miesto na disku 5 GB
Iné Internet Explorer 11

Odporúčaná hardvérová konfigurácia pre systém SOLID EDGE

Operačný systém (*) Windows 10 Enterprise alebo Professional (64-bit) verzia 1511 alebo vyššia
Procesor Procesor 64-bit ***
RAM 8 GB alebo viac
Virtuálna pamäť min. 2 x RAM (identická počiatočná a koncová hodnota)
Karta graficzna* Certifikovaná karta NVidia Quadro alebo AMD ATI Fire Pro*
Voľné miesto na disku 20 GB
Iné Internet Explorer 11

POZOR:

  • Operačné systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 10 vo verzii Home alebo Windows RT nie sú kompatibilné!
  • Operačné systémy Windows XP alebo Windows Vista nie sú vhodné na inštaláciu Solid Edge
  • Solid Edge 2019 je len vo verzii 64-bit a vyžaduje operačný systém 64-bit.
  • Solid Edge ST10 je posledná verzia podporovaná Windows 7.
  • Solid Edge 2019 je certifikovaný pre zariadenia Microsoft Surface 3 Pro, Microsoft Surface 4 Pro a Microsoft Surface Book. Pre lepšiu efektivitu práce sa odporúča použitie klávesnice a myšky Surface Pro.

* Informácie o certifikovaných grafických kartách, ich ovládačoch a hardvérových požiadavkach Solid Edge alebo operačnom systéme móžete nájsť na: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/support/gtac/certifications.shtml

** Procesor musí podporovať technológiu SSE2 alebo jeho vyššiu verziu. Program nie je mozňé nainštalovať v počítačoch s procesormi Intel Itanium.

*** V prípade vykonávania pevnostných výpočtov alebo vizualizácií s využitím KeyShot, sú odporúčané viac jadrové procesory.

Solid Edge licencia k dispozícii ako mesačné predplatné

Ak hľadáte vysoko kvalitný 3D CAD softvér, a jednorazová investícia do nákupu licencie je pre vás nerentabilná, máme pre vás atraktívnu ponuku.

Solid Edge je k dispozícii vo forme mesačného predplatného, čo znamená, že môžete použiť softvérový balík, bez toho aby ste si museli zakúpiť plnú licenciu.

Mesačný poplatok za užívanie licencie (predplatného)  zahŕňa technickú podporu partnera, od ktorého ste si zakúpili predplatné.

Používateľ, po rozhodnutí o využití predplatného, môžete využívať vybraný balík Solid Edge, zaplatením mesačnej licencie, podobne, ako napríklad pri platení účtu za telefón.

+
O programe

Čo program SOLID EDGE ponúka?

Solid Edge. Najznámejší a osvedčený na trhu, komplexný 3D CAD systém vyvinutý spoločnosťou Siemens PLM Software. Vďaka použitiu inovatívnej synchrónnej technológie systém zaručuje najkratší vývoj produktov a ich zavádzanie na trh.

Veľmi široká škála nástrojov pre 3D modelovanie, analýzu, MKP výpočty a vytváranie výkresovej dokumentácie robí zo Solid Edge 2019 softvér použiteľný vo všetkých odvetviach, vrátane strojárskeho priemyslu, stavebníctva, automobilového priemyslu a letectva. Zvlášť pozoruhodný je vysoký výkon a nízke požiadavky na hardvér – Konštruovanie zložitých zostáv obsahujúcich milióny častí je možné robiť pomocou bežných počítačov dostupných na trhu.

Solid Edge so Synchronnous Technology je modulárny a rozšíriteľný, takže funkčný rozsah riešenia môže byť upravený individuálne, a v situácii kedy je potrebné rozšírenie môže byť rozšírený o ďalší modul, bez nutnosti preinštalovať softvér a tým aj prísť o nastavenia.

Portfólio produktov Solid Edge 2019 posúva vývoj produktu na vyššiu úroveň v každom aspekte. Posledná verzia Solid Edge umožňuje v začiatočnej etape vývoja použitie technológií novej generácie (generatívne modelovanie, reverzné inžinierstvo a konvergentné modelovanie) a okrem toho: plne integrovanú analýzu tepelných tokov, nové nástroje pre 3D tlač, pokročilé funkcie generovania technickej dokumentácie, dokonalú kontrolu geometrie, nové spôsoby práce pomocou cloudu.

Viac o nových funkciách si môžete prečítať tu.

Solid Edge ST10 - Siemens - system CAD 3D
+
Konfigurácia a moduly

Konfigurácia* systému Solid Edge 2019

* Solid Edge  je k dispozícii v štyroch konfiguráciách pozostávajúcich z väčšieho počtu modulov.

Design & Drafting

Foundation

Classic

Premium

MODELOVANIE DIELOV A ZOSTÁV

Funkcie synchrónnej technológie – modelovanie, editácia, analýza

Základné 3D objemové modelovanie

Pokročilé 3D objemové modelovanie
Priama editácia vlastných a importovaných modelov  1

Vytváranie parametrických modelov založených na AutoCAD dokumentácii

Modelovanie plechových komponentov

Automatické generovanie variánt dielov a zostáv

Plošné modelovanie

     

Viac-objektové modelovanie

     

Navrhovanie veľkých zostáv

    2 2
Navrhovanie koncepcií zostáv – virtuálne komponenty      
Vytváranie zváraných konštrukcií – zvárenie      
Vytváranie rámovej konštrukcie – Frame Design      

Konštrukčné prvky foriem a matríc

     
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Automatické generovanie 2D výkresov (pohľady, rezy, kóty, atď.)

       

Automatické generovanie pokročilých BOM

     

Zoznamy materiálov, konštrukcií potrubí, rámov, zváraných konštrukcií

       

Dokumentácia plechových dielov (rozvinutie, tabuľka ohýbania, tabuľka otvorov, atď.)

       

Porovnávanie 2D výkresov

       
Vytváranie výkresovej dokumentácie z káblových zväzkov (Nailboards)      

PMI – pridávanie anotačných kót do 3D modelu

       

VIZUALIZÁCIE A ANIMÁCIE

Vytváranie rozložených zostáv a ich animácia

       

Simulácia pohybov

       
Fotorealistické vizualizácie (fotografie a animácie) – KeyShot    

ANALÝZA A VÝPOČTY

Detekcia statických kolízií (prestup) a dynamických (pohybujúcich sa)        
Analýza povrchu a vyrobiteľnosti modelu (lisovanie, vstrekovanie, atď.).      
Výpočet a generovanie dielov strojov – Engineering Reference    
Výpočty MKP pre diely a plechové diely – Simulation Express    
Pokročilý výpočet MKP – Solid Edge Simulation

OPCIA

OPCIA

 

Optimalizácia geometrie pre fyzikálne vlastnosti

       
Optimalizácia geometrie pre pevnosť 3

OPCIA

 

KNIŽNICE ŠTANDARDNÝCH PRVKOV

Knižnice 3D modelov od dodávateľov – FCPK, CADENAS, TraceParts        

Knižnice uzáverov MayTec

       
Knižnica normalizovaných častí – strojárenská knižnica

OPCIA

   
Knižnica armatúry pre potrubia – Piping Library

OPCIA

OPCIA

OPCIA

ŠPECIALIZOVANÉ MODULY

Navrhovanie elastických hadíc, trubiek a potrubí – XpresRoute

OPCIA

OPCIA

 

Navrhovanie káblových zväzkov – Wire Harness Design

OPCIA

OPCIA

 

Navrhovanie elektród – Electrode Design

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Automatizovaný návrh foriem a razníc – Mold Tooling

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Vytváranie webových aplikácií – Web Publisher

OPCIA

OPCIA

OPCIA

RIADENIE DOKUMENTÁCIE A VÝMENA DÁT

       

Vstavaný systém PDM – Built-In Data Management

       

Zdieľanie projektov s výkresmi a výsledkami simulácie – Pack and Go

       

Vytváranie a výmena súborov, ktoré obsahujú meranie a pripomienky k projektu – (PCF Packege Collaboration File)

       
Zdieľanie modelov spolu s meranimi a pripomienkami – 3D PDF        

Zdieľanie modelov pre mobilné zariadenia

       

Zdieľanie modelov pre 3D tlačiarne

       

Priama výmena dát so strojmi pre ohýbanie a rezanie plechov

     
Import / export formátov, 2D (DWG, DXF , IGES)        

Import / export formátov 3D (STEP, IGES, ACIS, atď.)

       

Import / export súborov JT

       
Import súborov Creo, Solid Works, Inventor, NX        
Pokročilá 3D migrácia dát a súvisiacich 2D výkresov SolidWorks      

Import-export súborov CATIA V4

OPCIA

OPCIA

OPCIA

Import-export súborov CATIA V5

OPCIA

OPCIA

OPCIA

1 Priama editácia geometrie iba v synchrónnom režime

2 Konfigurácia ponúka celý rad nástrojov pre urýchlenie práce s veľkými zostavami

3 K dispozícii v Solid Edge Simulation

+
Funkcie

SYNCHRÓNNA TECHNOLÓGIA

Inovatívna technológia modelovania, ktorá je k dispozícii len v produktoch spoločnosti Siemens (Solid Edge ST a NX). Umožňuje rýchle a intuitívne modelovanie dielov, plechových dielov a zostáv.

S jedinečnými riešeniami umožňuje ľahko a účinne upraviť geometriu dielov a zostáv, importovaných z iných CAD systémov, efektívnu kontrolu geometrie a priame parametrické 3D modelovanie bez nutnosti vstupovať do histórie operácií.

Solid Edge CAD
Solid Edge - Modelowanie części i złożeń

Modelovanie dielov a zostáv

Solid Edge 2019 umožňuje vytváranie digitálnych 3D prototypov jednotlivých dielov a celkového vybavenia, pri paralelnom použití dvoch metód: klasické modelovanie (história operácií)
a synchrónne modelovanie (s žiadnou históriou operácií).

Vďaka implementácii najúčinnejších nástrojov, okrem iných, plošného modelovania a špecializovaných prostredí (napr. pri navrhovaní plechových dielov alebo rámov), môže konštruktér rýchlo a efektívne navrhovať výrobky a zariadenia ľubovoľnej zložitosti, neobmedzeného počtu kusov, berúc do úvahy všetky komerčne dostupné výrobné technológie.

Digitálne prototypovanie v Solid Edge 2019 zahŕňa, okrem fázy projektovania, analýzy (kolízie, technologickej analýzy, výpočtov fyzikálnych vlastností), simuláciu pohybu, optimalizáciu a vizualizáciu produktu.

KONVERGENTNÉ MODELOVANIE (CONVERGENT MODELING)

Softvér Solid Edge 2019 obsahuje inovatívne riešenia pre rýchlejší vývoj produktov, vytváraním hybridných modelov obsahujúcich B-Rep objekty a plošné modely STL získané skenovaním. Konvergentné modelovanie kombinuje výhody reverzného inžinierstva, generatívneho modelovania a aditívnych procesov.

Convergent modeling
Generative design

GENERATÍVNE MODELOVANIE (GENERATIVE DESIGN)

Pokročilé nástroje slúžiace na optimalizáciu geometrie, integrované v ribone Solid Edge, pomáhajú konštruktérom vytvárať ľahšie komponenty, minimalizovať straty materiálu v počiatočných štádiách výroby a zároveň vytvárať vysoko modifikovateľné dizajny odlievaných alebo 3D tlačených súčiastok.

REVERZNÉ INŽINIERSTVO V SOLID EDGE 2019 (REVERSE ENGINEERING)

Nástroje pre reverzné inžinierstvo, ktoré umožňujú vytvárať model na základe dát zozbieraných pomocou 3D skenera. Dostupné nástroje umožňujú vyčistiť a zreparovať importované STL siete, identifikovať regióny a extrahovyť ich do plošných elementov, ktoré môžu byť konvertované do voľne editovateľných objemových modelov.

reverzné inžinierstvo - reverse engineering
3D tlač - additive manufacturing

ADITÍVNA VÝROBA (ADDITIVE MANUFACTURING)

Solid Edge 2019 podporuje nielen modelovania prototipov, ale tiež ich vytváranie za pomoci 3D tlačiarní a aditívnej výroby. Systém umožňuje uložiť súbory vo formáte .3MF, ktorý v porovnaní zo súbormi STL obsahuje viac informácií, potrebných na poskytnutie efektívneho a presného 3D tlačeného modelu. Používatelia, ktorí nevlastia 3D tlačiareň, môžu použiť implementovanú platformu 3D tlačiarní, pomocou ktorej môžu vytlačiť svoju súčiastku.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

V Solid Edge 2019 môže byť výkresová dokumentácia vytváraná rôznymi metódami. Základná verzia dokumentácie 3D modelov automaticky generuje 2D výkresy, zobrazuje 2D a 3D pohľady, rezy, pomocné pohľady a detailné zobrazenia. Všetky zmeny vykonané v geometrii 3D modelu sa okamžite prejavia v 2D dokumentácii. Výkresy môžu byť vytvárané v mnohých variantoch (konštrukčný, výrobný, zostavný atď.).

Zobrazenia vo výkresoch automaticky obsahujú kóty a poznámky, v súlade s medzinárodnými normami, okrem iného ISO, ANSI, alebo DIN. Tvorba technickej dokumentácie, okrem umiestňovania geometrie a nevyhnutných anotácií, zahŕňa automatické vkladanie tabuliek, ktoré reprezentujú postup ohybov plechových dielov alebo polohu a rozmery otvorov. Listy výkresov, na ktorých sú zobrazené úplné zostavy (v zloženom stave alebo rozložené), môžu zahŕňať materiálové listy (BOM) v akomkoľvek formáte, berúc do úvahy nielen čísla a počet prvkov, ale aj ich hmotnosť, dĺžku rámových profilov a potrubí, rozmery rozvinutých plechových častí alebo napr. hmotnosť zváraných konštrukcií.

Dôležitou súčasťou prostredia Draft je prezentácia naprojektovaných káblových zväzkov, vo forme montážnych panelov (NailBoards) zobrazujúca geometriu káblových zväzkov v “rozvinutom” stave, montážne tabuľky a ucelené zoznamy použitých vodičov a káblov. Navyše, Solid Edge ST spĺňa normy ASME Y14.41, z hľadiska vytvárania anotácií PMI (Product Manufacturing Information). To znamená, že informácie o geometrii, rozmeroch a výrobných technológiách navrhnutých výrobkov možno umiestniť nielen na výkresoch, ale aj priamo na 3D modely a naďalej ich používať v procese výmeny dát so zákazníkom alebo spolupracovníkom (prostredníctvom dokumentov PDF 3D, JT alebo PCF).

projektowanie w solid edge
technické publikácie - technical publications

INTERAKTÍVNA TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA (SOLID EDGE TECHNICAL PUBLICATIONS)

QuadriSpace Pages3D a Publisher3D riešenia ponúkajú rýchle tvorenie prehľadných, iteraktívnych obslužných a produkčných (de)montážnych inštrukcií. Vďaka týmto nástrojom je možné generovať plné katalógové strany alebo zbor technických ilustrácií. Sovtvér, okrem interaktívnych obrázkov modelu (založených na importovanej geometrii), umožňuje vytváranie a konfigurovanie listu súčiastok bezprostredne previazaných s modelom. Vytvorené projekty možno publikovať v tlačenej forme, PDF / 3D PDF alebo HTML5 a prezerať cez prehliadač, bez nutnosti generovania ďaľších súborov.

ANALÝZA A VÝPOČTY

Solid Edge 2019 ponúka širokú škálu nástrojov pre analýzu, simuláciu a výpočty. Modely jednotlivých elementov môžu byť analyzované z hľadiska estetiky a funkčnosti (analýza kontinuity povrchu) alebo z hľadiska výrobnej technológie (analýza sklonu, lúčov, atď).

Pri konštruovaní modelu zostavy, môže konštruktér, okrem iného, simulovať pohyb komponentov, analyzovať kinematiku zariadenia a skúmať možné kolízie.

Konečné overenie digitálnych prototypov jednotlivých produktov a kompletného zariadenia sa vykonáva v špecializovanom prostredí pre realizáciu analýzy metódy konečných prvkov (MKP), v ktorom sa získavajú informácie o sile prvkov (ako je stres, napätie, sila, ktorá je príčinou kritického vybočenia), vlastné vibračné frekvencie (modálna analýza) a rozloženie teploty (termálna analýza) a ich účinok na výdrž (komplexná analýza)

Analizy i obliczenia - SolidEdge
Solid Edge

FLOEFD INTEGROVANÁ ANALÝZA TOKOV

FloEFD je jediný nástroj pre dynamickú analýzu (CFD), ktorý je plne integrovaný v Solid Edge interface. Intuitívne nástroje umožňujú inžinierom okamžité pripraviť a spustiť CAD analýzy pomocou natívnych Solid Edge súborov, bez nutnosti prekladu. Unikátny riešič poskytuje rýchle získanie presných výsledkov, aj pri veľmi komplexných geometriách.

Vizualizácie a animácie

Integrácia špecializovaného prostredia ERA (Explode-Render-Animate) riešenia svetovej triedy pre animáciu KeyShot®, vám umožní vytvárať fotorealistické vizualizácie, prezentáciu chodu navrhnutých zariadení a ich montážny proces (animované zobrazenie rozloženia). Vizualizácie môžu byť generované vo forme fotografií a videí. Rýchlosť generovania a kvalita získaných materiálov v kombinácii s jednoduchou obsluhou Solid Edge, garantuje spoločnosti vytvorenie atraktívnej ponuky, v procese návrhu a tým čo najrýchlejšie zavedenie produktu na trh.

wizualizacje i animacje w Solid Edge
Biblioteki powiązane z SE ST

Knižnice normalizovaných prvkov

Dostupnosť rozsiahlych knižníc normalizovaných prvkov, kompatibilných s významnými svetovými štandardmi, výrazne urýchľuje proces návrhu.

Normalizované prvky, ako sú skrutky, ložiská, profily, rúry a armatúry nevyžadujú modelovanie, pretože sú vložené a umiestnené do zostavy ako hotové prvky. Používatelia Solid Edge ST môžu použiť vstavané knižnice Standard Parts alebo sťahovať modely štandardných prvkov, kompatibilných so Solid Edge, s internetových zdrojov tretích strán (okrem iného FCPK, CADENAS, TraceParts).

Špecializované moduly

Špecializované moduly poskytujú užívateľom Solid Edge 2019 najvyšší stupeň automatizácie navrhovania a spracovania dokumentácie pre špecifické typy konštrukcií a zariadení.

Moduly zahŕňajú: XpresRoute (konštruovanie flexibilných hadíc, rúr a potrubí) Wire Harnes Design (konštruovani káblových zväzkov) Mold Tooling (efektívne a rýchle vytváranie kompletných vstrekovacích foriem a razníc) Electrode Design (navrhovanie elektród pre elektro-erozívne obrábanie) a WebPublisher (vytváranie webových stránok týkajúcich sa produktov vytvorených v Solid Edge 2019).

Moduły specjalizowane
dokumentacja - Solid Edge

RIADENIE DOKUMENTÁCIE – INTEGROVANÝ SYSTÉM PDM

Všetky konfigurácie Solid Edge ST umožňujú užívateľovi efektívne a účinné riadenie projektovej dokumentácie, vytvorené bez ďaľších dodatočných nákladov.Vstavaný PDM systém (Built-In Data Management) Solid Edge ST, poskytuje najdôležitejšie funkcie charakteristické pre externé PDM riešenia a naviac je úplne zadarmo.

Pre správne funkgovanie nie je nutná databáza alebo súborový server. Konfigurácia systému je okamžitá a nevyžaduje dlhodobú implementáciu.

Spravovaná dáta môžu byť uložené na lokálnych diskoch alebo zdieľaných miestach (miestna sieť alebo cloudové riešenie). Medzi kľúčové funkcie integrovaného PDM systému patrí automatizovaný systém pomenovania súborov, ochrana proti duplikovaniu, mechanizmy Check-in / Check-out, okamžite nájdenie správnej verzie súborov, analýza vplyvu (okrem iného kontrola iných zostáv a výkresov, pre účely použitia modelu) a riadenie životného cyklu výrobku (okrem iného kontrola prístupu k súboru a jeho migrácie na konkrétne miesta na základe statusu súboru). Okrem toho systém umožňuje užívateľom vytvárať zadania konštrukčných zmien (ECR, ECO) a zapojiť sa do diskusie s využitím inovatívneho formátu PCF (Package Collaboration File).

VÝMENA DÁT

Solid Edge 2019 ponúka plnú podporu pre zdieľanie dát, a to ak ide o prácu so súbormi z iných CAD systémov, výmenu dát so strojmi, ako aj zdieľanie hotových projektov, so zákazníkom alebo obchodným partnerom.

Kompletná sada prekladateľov umožňuje priame používanie údajov zo systémov, ako je AutoCAD, Inventor, SolidWorks, NX a CATIA. Vďaka prvotriednym riešeniam pre preklad súborov, je tiež možné a bezproblémový priamy prenos informácií o geometrii produktu do výrobných strov, ako sú obrábacie stroje, ohýbačky plechu a rúr alebo 3D tlačiarne.

Podpora formátov JT, PCF a 3D PDF vrátane anotácií PMI, poskytuje voľnú, ale napriek tomu účinnú výmenu informácií o projekte s klientom alebo dodávateľom.

wsparcie w zakresie wymiany danych
+
Hardvérové požiadavky

Hardvérové požiadavky Solid Edge 

Minimálne požiadavky na hardvér pre systém Solid Edge

Operačný systém (*) Windows 7 Enterprise, Ultimate, alebo Professional (64-bit) Service Pack 1
Windows 8 alebo 8.1 Pro alebo Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise alebo Professional (64-bit) 1511 alebo vyššia
Procesor Procesor 64-bit**
RAM min. 4 GB
Virtuálna pamäť Zistené hodnoty sú určené automaticky
KGrafická karta (***) Rozlíšenie 1280 x1024 alebo vyššie, 65 tis. farieb*
WVoľné miesto na disku 5 GB
Iné Internet Explorer 11

Odporúčaná hardvérová konfigurácia pre systém SOLID EDGE

Operačný systém (*) Windows 10 Enterprise alebo Professional (64-bit) verzia 1511 alebo vyššia
Procesor Procesor 64-bit ***
RAM 8 GB alebo viac
Virtuálna pamäť min. 2 x RAM (identická počiatočná a koncová hodnota)
Karta graficzna* Certifikovaná karta NVidia Quadro alebo AMD ATI Fire Pro*
Voľné miesto na disku 20 GB
Iné Internet Explorer 11

POZOR:

  • Operačné systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 10 vo verzii Home alebo Windows RT nie sú kompatibilné!
  • Operačné systémy Windows XP alebo Windows Vista nie sú vhodné na inštaláciu Solid Edge
  • Solid Edge 2019 je len vo verzii 64-bit a vyžaduje operačný systém 64-bit.
  • Solid Edge ST10 je posledná verzia podporovaná Windows 7.
  • Solid Edge 2019 je certifikovaný pre zariadenia Microsoft Surface 3 Pro, Microsoft Surface 4 Pro a Microsoft Surface Book. Pre lepšiu efektivitu práce sa odporúča použitie klávesnice a myšky Surface Pro.

* Informácie o certifikovaných grafických kartách, ich ovládačoch a hardvérových požiadavkach Solid Edge alebo operačnom systéme móžete nájsť na: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/support/gtac/certifications.shtml

** Procesor musí podporovať technológiu SSE2 alebo jeho vyššiu verziu. Program nie je mozňé nainštalovať v počítačoch s procesormi Intel Itanium.

*** V prípade vykonávania pevnostných výpočtov alebo vizualizácií s využitím KeyShot, sú odporúčané viac jadrové procesory.

+
Predplatné

Solid Edge licencia k dispozícii ako mesačné predplatné

Ak hľadáte vysoko kvalitný 3D CAD softvér, a jednorazová investícia do nákupu licencie je pre vás nerentabilná, máme pre vás atraktívnu ponuku.

Solid Edge je k dispozícii vo forme mesačného predplatného, čo znamená, že môžete použiť softvérový balík, bez toho aby ste si museli zakúpiť plnú licenciu.

Mesačný poplatok za užívanie licencie (predplatného)  zahŕňa technickú podporu partnera, od ktorého ste si zakúpili predplatné.

Používateľ, po rozhodnutí o využití predplatného, môžete využívať vybraný balík Solid Edge, zaplatením mesačnej licencie, podobne, ako napríklad pri platení účtu za telefón.

+
Na stiahnutie

Solid Edge ST - kompletná sada nástrojov

Okrem bežných funkcií, Solid Edge poskytuje kompletnú sadu špecializovaných nástrojov pre špecifické aplikácie, ako napr.: navrhovanie rámových konštrukcií, zváraných konštrukcií, konštuovanie plechových dielov, inštalácia potrubí, elekrto inštalácie, navrhovanie foriem do vstrekolisov  alebo vizualizácie.

Dôležitá vlastnosť Solid Edge je schopnosť rýchleho vykonávania konštrukčných zmien, bez ohľadu na pôvod súboru, vďaka čomu sa stáva použitie dát z iných systémov oveľa jednoduhšie.

Najdôležitejšie prínosy zavedenia Solid Edge

solid-edge

urýchlenie konštrukčných prác

Značné urýchlenie konštrukčných prác, čo sa premieta do nižších nákladov na vývoj produktu a jeho rýchlejšie uvedenie na trh.

solid edge - spolupráca s iným systémom

Spolupráca medzi systémami

Možnosť bezproblémovej spolupráce medzi ostatnými systémami ponúkanými spoločnosťou Siemens
(NX, Femap, Teamcenter),
co umožňuje jednoduché rozšírenie sady nástrojov, používaných za účelom rozvoja firmy a uspokojenia jej potrieb.

solid edge

Organizovanie dát a bezpečnosť

Vstavané nástroje pre správu dokumentov, pomáhajú organizovať dáta a zvyšovať bezpečnosť ich skladovania.

Autorizovaný dodávateľ softvéru Solid Edge

Vďaka priamej spolupráci s výrobcom softvéru, máme reálny vplyv na jeho vývoj.