schéma 13

Od verzie Solid Edge ST10 majú užívatelia k dispozícii úplne nový nástroj, slúžiaci na vytváranie rôznych technických manuálov a katalógov. Integrované nástroje umožňujú prácu s 3D geometriou, ako aj vytváranie a formátovanie celých strán katalógov.

Solid Edge Technical Publications (riešenie o ktorom hovoríme) obsahuje dva moduly:

Solid Edge Illustrations – obsahuje množstvo nástrojov pre prácu s 3D geometriou, ako napríklad: vytváranie konfigurácií zobrazenia, rozvinutý pohľad, zoznamy dielov, ako aj definovanie štýlu zobrazenia modelu, t.j. farba zvýraznenia, línia rozvinu a mnoho ďalších. To umožňuje publikovať konečné zobrazenie geometrie do súborov PDF 3D / 2D, webových stránok HTML5, filmov a tiež obrázkov (raster a vektor).

Solid Edge illustrations

Solid Edge 3D Publishing – obsahuje všetky vyššie uvedené funkcie a navyše umožňuje navrhovať celé katalógové stránky, t.j. vytvárať textové polia, tabuľky, interaktívne tlačidlá, pridávať obrázky atď. Takéto profesionálne technické a katalógové inštrukcie je možné vytvoriť vo forme vhodnej pre neskoršiu papierovú tlač, ako aj publikovanie vo formátoch PDF 3D / 2D a tiež formáte HTML5.

Solid Edge 3D Publishing

Pri importovaní projektu vytvoreného v systéme Solid Edge – prvý krok pri vytváraní týchto inštrukcií a katalógov – sú okrem samotnej geometrie exportované aj ďalšie informácie. Patria k nim metadáta (vlastnosti súboru, materiálové a fyzikálne vlastnosti, technologické údaje atď.), všetky konfigurácie zobrazenia (vrátane rozvinutého pohľadu), ako aj rozmery a anotácie PMI.

Používateľ vytvárajúci spomínané súbory ilustrácií a katalógov, nepotrebuje veľké skúsenosti s CAD softvérom, pretože rozhranie a nástroje v ňom sú veľmi intuitívne. Stačí načítať 3D geometriu vytvorenú konštruktérom a potom z úrovne SE Technical Publications môžete definovať spôsoby zobrazenia modelov, vytvoriť rozvinuté pohľady (bez toho, aby ste ich museli vytvoriť v systéme Solid Edge) a konfigurovať zoznamy dielov (pomocou importovaných metadát).

Vďaka možnosti aktualizácie informácií prichádzajúcich z úrovne CAD systému, sú všetky zmeny návrhu prenesené do už vytvorenej inštrukcie (príručky), ktorá – ako výsledok jej aktualizácie – eliminuje potrebu vytvoriť ju od začiatku.

Ross Robotics

Modular Components

Ross Robotics 2

Solid Edge Technical Publications je integrované a moderné riešenie pre vytváranie technických inštrukcií a kompletných katalógových stránok. Používateľ je schopný vykonať všetky požadované akcie z jedného softvéru, čo znateľne ovplyvňuje zlepšenie procesu inžinierskej komunikácie.

Viac aj v tomto videu: