solid edge 551

SOLID EDGE 2019

Aké novinky čakajú užívatela tento krát? Prečítajte si, aké nové funkcie a vylepšenia priniesla najnovšia verzia z rodiny Solid Edge.

Počas tohtoročného podujatia Siemens PLM Connection, ktoré sa konalo v dňoch 04-05.06.2018 vo Phoenixe, bola v rámci Solid Edge University odprezentovaná najnovšia verzia Solid Edge 2019, nástupca Solid Edge ST10.

Teraz Vám predstavíme najdôležitejšie zmeny a najnovšie nástroje predstavené v Solid Edge 2019:

Solid Edge 2019 od spoločnosti Siemens je pre súčasných inžinierov integrovaným prostredím pre vývoj produktov novej generácie. Je to najlepší nástroj na projektovanie elektrických a plošných spojov vo svojej triede. Plne integrovaná analýza a simulácia. Najnovšie nástroje podporujúce substrakčnú a aditívnu výrobu. Nové možnosti riadenia požiadaviek v procese návrhu. Bezplatná a bezpečná spolupráca v projektovom cloude.

 

1. Navrhovanie mechanických komponentov – nová generácia dizajnu

Nová generácia modelovania kombinuje najlepšie technológie sekvenčného a synchrónneho modelovania.

Generatívny dizajn

 • Tvorenie dielov vyrobených tradičnými metódami ako aj novodobých 3D tlačených dielov
 • Získavanie sieťovej topológie
 • Generovanie topológie s ohľadom na predpokladaný bezpečnostná faktor

Reverzné inžinierstvo

 • Oprava nedokonalostí importovanej siete
 • Väčšia automatizácia procesu reverzného inžinierstva
 • Zvýšenie extrakčných schopností z geometrie

Výroba

 • Rozšírenie rozsahu funkcií 3D tlače
 • Jednoduchá farebná tlač
 • Zlepšenie tlače 3D modelov

Konvergentné modelovanie

 • Rozpoznanie analytických plôch na sieťových objektoch
 • Vymazávanie, vyrezávanie, kopírovanie, vkladanie, priraďovanie plôch k sieťovému modelu
 • Použitie synchrónnej technológie v konvergentnom modelovaní

solid edge 2019

Design for cost – optimalizácia projektu z hľadiska nákladov

 • Nástroj na analýzu geometrie plechového dielu a zobrazenie štatistických údajov, na základe ktorých sa vypočíta odhadovaná cena výroby dielov
 • Štatistiky zohľadňujú dĺžku rezu / pálenia, počet ohybov a prelisov a minimálny rozmer plechového plátu

Auto-Simplify: automatické zjednodušenie

 • Tvorenie zjednodušení, ktoré je vyvinuté a patentované spoločnosťou Siemens, je vďaka novému algoritmu ešte jednoduchšie
 • Vaše modely zaberajú menej miesta a v prípade veľkých zostáv , budete mať uľahčenú manipuláciu s pohľadom a vyššiu efektivitu pri práci s modelom

Rapid volume modeling – rýchle určenie objemov

 • Určenie objemu nádrží a uzavretých objektov so zložitými tvarmi
 • Určenie hladiny kvapaliny v nádrži je možné vďaka novej funkcii nástroja Hľadanie výsledku

Enhanced broken draving views

 • Ešte dokonalejšie tvorenie fotorealistických vizualizácií

Solid Edge P&ID Design

 • Schémy potrubí a zariadení
 • Samostatný produkt, ktorý sa dá používať bez ohľadu na 3D licenciu
 • Dostupná integrácia s 3D potrubím (Solid Edge Piping Design)

Solid Edge PID Design

Solid Edge Piping Design

 • Automatické tvorenie trubiek a potrubí
 • Samostatný produkt, ktorý sa dá používať bez ohľadu na 3D licenciu
 • Automatické vytváranie izometrických schém potrubí

Solid Edge Piping Design2. Solid Edge Electrical – k rodine Solid Edge sa pripojili najlepšie nástroje na dizajn elektrických projektov a elektroniky

Solid Edge Wiring Design & Solid Edge Harness Design

 • Tvorenie elektrických schém
 • Knižnice elektrikárskych symbolov
 • Simulácia a kontrola elektrických obvodov
 • Trasovanie vodičov a káblov
 • Tvorenie zväzkov a montážnych dosiek

Solid Edge Wiring Design and Solid Edge Harness Design

Solid Edge PCB Design & Solid Edge PCB Collaboration

 • PCB schematic – rýchle tvorenie schém dosiek PCB
 • PCB layout – rýchla tvorba rozmiestnenia
 • PCB manufacture prep – príprava na výrobu
 • PCB analysis – analýza a validácia projektu

Solid Edge PCB Design and Solid Edge PCB Collaboration

3. Simulácia – celková analýza projektu je ešte jednoduchšia

Rozšírené funkcie v oblasti pevnostnej a tepelnej analýzy

 • Nové funkcie na prevzatie a uvoľnenie simulačnej licencie umiestnené priamo na príkazovom páse
 • Riešenie komplexných analýz s neobmedzeným potenciálom. Možnosť použitia ľubovoľného množstva pamäte RAM.
 • Podrobnejšie výsledky analýz
 • Analýza prestupu tepla v čase

Enhanced structural and thermal situation

Nové možnosi v Solid Edge FloEFD

 • Simulácia voľných povrchov
 • Simulácia osvetlenia a žiarenia
 • Schopnosť importovať údaje z ECAD programov
 • Nezávislý prehliadač výsledkov analýzy

FloEFD for Solid Edge

4. Výroba – privádzanie nových myšlienok do reality

Solid Edge CAM Pro – nový názov pre NX CAM Express, ktorý okrem iného ponúka:

 • Adaptive Milling – efektívne hrubovanie
 • Buttom-up – metóda frézovania od dna
 • Prispôsobené rýchlosti vretena pre vstupné dráhy
 • Prenos informácií PMI spolu s natívnym CAD modelom

Solid Edge CAM Pro

5. Technické publikácie

Integrované nástroje pre interaktívne publikácie,príručky a katalógy previazané s 3D modelom.

 • Priamy prenos 3D modelu do prostredia Technických publikácií
 • K dispozícii v 14 jazykových verziách

languages supported6. Správa dát

Vylepšená funkčnosť BiDM v systéme Solid Edge

 • Vlastné pravidlá názvov a revízií
 • Pridávanie neštandardných povinných vlastností
 • Vylepšené rozhranie manažéra projektu

Integrácia s Teamcentrom

 • Podpora zostáv z rôznych CAD systémov
 • Rozšírenie funkcie integrácie pracovného priestoru
 • Rýchle vyhľadávanie založené na geometrii

Data management - teamcenter integration

Solid Edge Requirements Management – riadenie požiadaviek

 • Organizácia vstupných údajov pre konštruktérov
 • Jednoduchý prístup a kontrola požiadaviek
 • Kontrola dodržania zmluvných podmienok
 • Zabezpečenie štandardov a kvality
 • Škálovateľný pre produkt Polarion Requirements Management

Solid Edge Requirements Management

 

7. Solid Edge Portal – Váš bezplatný cloud

 • Platforma umožňujúca prenos, prezeranie a zdieľanie CAD súborov
 • Vaše nové miesto na online ukladanie CAD súborov

Siemens

Samozrejme, to nie sú všetky novinky, ktoré budú predstavené v systéme Solid Edge 2019, ale podľa týchto príkladov môžeme tvrdiť, že Solid Edge 2019 bude ďalšou úspešnou verziou systému Solid Edge.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.