Školenia - NX CAD / NX CAM / Solid Edge / Femap

Pripravujeme pre Vás ponuku školení pre softrvér NX CAD, NX CAM, Solid Edge, Femap.
Ponuka bude onedlho k dispozícii.

training icon_se

digitálne konštruovanie a design v CAD

training icon_nx

Školenia
NX

digitálne
konštruovanie/výpočty/výroba
CAD/CAE/CAM

training icon_femap

Školenia
Femap

inžinierke analýzy
CAE

Nie Wydarzenia