Mať presný dohľad nad procesom výroby a nad navrhovaním produktov patrí ku pilierom úspešného podnikania. Siemens NX Viewer bol vytvorený týmto nemeckým celosvetovo pôsobiacim koncernom k tomu, aby ponúkol čo najlepšie možné riešenia pre 3D vizualizáciu. Jedná sa o prehliadač, ktorý slúži na prezeranie dokumentov, technických výkresov, riešení pre dávkovú konverziu a technickú dokumentáciu. Prehliadač sa používa jednoducho a nebude s tým mať problém žiaden váš inžinier. 

Siemens NX Viewer – majte prehľad

Siemens NX Viewer je súčasťou softvéru Siemens NX, ktorý je flexibilný a ponúka výkonné integrované riešenie, ktoré napomáha ku rýchlejšiemu aefektívnejšiemu dodávaniu lepších a kvalitnejších produktov. NX vám prináša novú generáciu riešení pre navrhovanie, simulácie a vyrábanie produktov. Vďaka podpore všetkých aspektov vývoja produktov, od návrhu konceptu cez inžinierstvo a výrobu, vám NX poskytuje integrovanú súpravu nástrojov, ktorá slúži na koordináciu disciplíny, zachovávanie integrity údajov a zámerov dizajnu. Zefektívňuje celý proces. Chcete vedieť viac? Obráťte sa na GM System.