Hľadáte spôsoby, ako sa vyhnúť neefektívnemu využívaniu podnikových zdrojov? Chcete využívať čas tak, aby vás jeho správne využívanie doviedlo k želanej rentabilite a požadovaným ziskom? Máme pre vás riešenie. Je ním softvér Solid Edge od nemeckého koncernu Siemens, ktorý umožňuje podnikom uľahčovať výrobné procesy produktov. Ktoré NX tools, teda nástroje, Solid Edge využíva?

NX tools

NX CAD a NX CAM sú nezdielnou súčasťou NX tools. Úlohou týchto nástrojov je zveľaďovať podnikanie v technickom odvetví. Využívanie takýchto programov umožňuje efektívne riadenie výrobných procesov. Môžeme povedať, že sa jedná o vyvrcholenie niekoľkých desaťročí vývoja softvéru, ktorá sa týka výrobnej automatizácie. Za týmto pokrokom stoja svetovo uznávaní inovátori, vynálezcovia, ako aj matematici a strojníci. Je dôležité formovať budúcnosť a poháňať výrobu najnovšími technológiami. CAD znamená Computer Aided Design, zatiaľ čo CAM je skrátený názov pre Computer Aided Manufacturing. CAD tool sa využíva na na tvorbu návrhov a modelov. CAM je počítačom podporovaná výroba, čiže slúži na obrábanie produktu, skladanie, rezanie, ohýbanie, odlievanie a mnohé iné obrábacie aktivity. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.