Podnikáte v priemyselnej oblasti? Medzi vaše úlohy nepochybne patrí aj modelovanie jednotlivých dielov a celých zostáv. Na to, aby ste úspešne zvládli modelovanie potrebujete vlastniť aj príslušný softvérový program, ktorý vám umožní efektívne využiť čas vynaložený na tieto úkony. Vďaka spoločnosti Siemens sa nám do rúk dostala možnosť vykonávať ideové návrhy, výpočty, simulácie, analýzy, tvoriť výkresové dokumentácie, programovať NC obrábacie a meracie stroje. Taktiež simulovať obrábanie, kontrolovať kvalitu výrobkov, spravovať dáta a projekty. Nepochybne oceníte aj integrácie do podnikového informačného systému. NX modeling samozrejme nechýba v portfóliu funkcií.

NX modeling ako hlavná devíza CAD/CAM/CAE programu od Siemens

NX modeling patrí do popredia cenného softvéru, ktorý dodá vášmu podnikaniu nový rozmer. Značka Siemens predstavuje spoľahnutie, o ktoré sa môžeme kedykoľvek oprieť. Môžete si byť istý, že používanie programu umožní krátky vývoj produktov tak, aby mohli byť na trh čo najskôr uvedené. A to je komfort, ktorý si zaslúžite. Pre viac informácií kontaktujte GM System.