Firmy a podniky sa neustále prispôsobujú novým okolnostiam, aby dokázali držať krok s konkurenciou. Softvéry nie sú výnimkou. Aby ste udržali podnikanie v dobrej kondícii, je nevyhnutné riadiť výrobu produktov podľa najnovších programov, ktoré sú na trhu dostupné. Áno, prináša to nevyhnutné investície, ktoré sa však dvakrát vrátia. Spoločnosť Siemens neustále prichádza so softvérmi, ktoré uľahčujú prácu podnikovým inžinierom, ktoré majú na starosť všetky úkony spojené s procesom výroby. NX CAD design je toho súčasťou.  

NX CAD design – to najlepšie na trhu 

NX CAD design predstavuje najvýkonnejšie, najflexibilnejšie a najinovatívnejšie riešenie na vývoj produktov v odvetví. Jeho funkcie, výkon a možnosti vám pomôžu uviesť produkt na trh rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. NX dizajn vám umožňuje dodávať produkty na trh poprvýkrat pomocou viacerých virtuálnych modelov produktov a menších, nákladnejších fyzických prototypov. To vedie k ziskom na trhu, nižším nákladom na vývoj a zlepšeniu kvality vašich výrobkov. Máte otázky? GM System vám ich zodpovie.