Siemens NX8 predstavuje flexibilné a výkonné integrované riešenie, ktoré účinne dopomáha k zníženiu nákladov vášho podniku a zároveň zvyšuje žiadané zisky. So Siemens NX 8 budete bližšie k uskutočneniu týchto cieľov. Softvér sa štandardne používa v množstve priemyselných odvetví. Medzi ne môžeme zaradiť automobilový priemysel, dizajn, letecký priemysel alebo výroba rôznych typov nástrojov. NX 8 prináša výhody, ktoré zefektívňujú a zrýchľujú poskytovanie kvalitnejších produktov zákazníkom. Táto generácia moderných riešení sa zaoberá navrhovaním, simuláciou a procesom výroby v podnikoch.

Siemens NX 8 je riešenie

Siemens NX 8 predstavuje novú sadu softvérových nástrojov. Má za úlohu koordinovať činnosti od návrhu samotného konceptu. Nemenej dôležitá je simulácia používania výrobku, ktorá umožňuje výrobcom predchádzať chybám pred samotným zavedením výrobku na trh. Počas takýchto procesov je zachovaná integrita údajov a zjednodušený celý proces. Siemens je zárukou výkonnosti, flexibility a prínosu inovačných riešení pre vývoj nových produktov. Chcete dostať váš produkt na trh rýchlejšie a v kvalitnejšom prevedení než v minulosti? V tom prípade je NX 8 to pravé riešenie pre váš biznis.