Hľadáte flexibilné a výkonné integrované riešenie, ktoré by pomohlo k zníženiu nákladov vášho podniku a zároveň zvýšilo zisky? So Siemens NX 11 nič nie je nemožné. Softvér prináša výhody, ktoré umožňujú zefektívniť a zrýchliť poskytovanie kvalitnejších produktov. NX 11 to je ďalšia generácia riešení pre navrhovanie, simulácie a proces výroby vašich produktov v technickom odvetví.

Siemens NX 11 prospieva vášmu podniku

Siemens NX 11 je sada softvérových nástrojov novej generácie, ktorá koordinuje všetky činnosti od návrhu konceptu, skrz simulácie používania výrobku až po samotné aktivity spojené s jeho samotnou výrobou. Počas týchto procesov sa stopercentne zachováva integrita údajov a zjednodušuje celý proces. Siemens prináša výkonnosť, flexibiltu a inovačné riešenia pre vývoj produktov. Dostaňte váš produkt na trh rýchlejšie a v kvalitnejšom prevedení než kedykoľvek predtým. Používanie softvéru je nenáročné a stačí vám na jeho rozbehnutie bežný počítač. Chcete vedieť viac? Obráťte sa na GM System. Radi vám popíšeme jeho využitie podrobnejšie.