Roboticon 2020

Roboticon 2020 je nultý ročník konferencie o robotike, automatizácii a trendoch v trieskovom obrábaní, organizovaný spoločnosťou GM System, v spolupráci so spoločnosťou Retin. Partnermi konferencie, sú spoločnosti ako Fanuc, Kuka, Emuge Franken, MTS (Universal Robots), Qintec, Siemens PLM,Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinská univerzita v Žiline, Apex Dinamic Slovakia, Slovenská strojárska spoločnosť . Konferencia sa bude konať 10. februára 2020 v sídle spoločnosti GM System v Trenčíne.

Stránku konferencie môžete navštíviť na adrese:

www.roboticon.sk