Vlastníte podnik v technickom priemysle? Je na čase si zodpovedať niekoľko otázok. Sme dostatočne efektívni? Je náš softvér dostatočne moderný a funkčný pre všetky procesy, ktoré vykonávame? Pokiaľ máte pochybnosti, je na čase sa obrátiť na odborníkov a najmodernejšie riešenia. GM System vám prináša softvéry ako NX CAM. Vďaka nemu sa vám do rúk dostane ľahko ovládateľný mechanizmus, s ktorým bude programovanie strojov a robotov hračkou.

Projektová dokumentácia a jej zefektívnenie

Projektová dokumentácia patrí ku stavebnému priemyslu. Jedná sa o súbor schém, výkresov a textov, ktorý slúži ako popis stavby, ktorý je určený pre stavebný proces. Poznáme viacero druhov projektových dokumentácií. Medzi ne patrí napríklad dokumentácia pre územné rozhodnutie, architektonická štúdia alebo dokumentácia pre stavebné povolenie. Vypracovanie každej jednej z nich si vyžaduje komplexnú starostlivosť a precízne detailné myslenie. Preto je vhodné mať po ruke moderný softvér, ktorý zvláda všetky úkony spojené s týmito procesmi. Vďaka nim sa práca vašich inžinierov a pracovníkov zefektívni na požadovanú úroveň.