Základom vedenia strojárenského podniku by malo byť zacielenie na znižovanie času výroby. To so sebou prináša benefity ako je efektivita, vďaka čomu podnik dokáže využívať svoje zdroje tak, aby viedli k ziskom. Medzi dôležité prvky takéhoto biznisu patrí aj automatizovanie systémov, ktoré  vyžaduje off-line programovanie. Prostredie robota umožňuje naprogramovať robota pomocou počítača bez nutnosti zastavenia výroby, ktoré by prinieslo podniku straty. Programovanie robotov je spôsob ako vytvoriť realistické simulácie s využitím reálnych robotických programov a súborov, ktoré sú identické s tými, ktoré sa reálne využívajú vo výrobe.

Programovanie robotov bezpečne

Bezpečnosť patrí pri programovaní robotov na prvé miesto. Emulovanie pomáha predchádzať prípadným nebezpečným situáciam. Je to vďaka tomu, že pokiaľ situáciu dopredu nasimulujete, tým predídete potenciálnemu riziku prípadného úrazu, a to v dôsledku zlyhania personálu alebo techniky. GM System Vám preto ponúka najkomplexnejšie a najflexibilnejšie riešenie na podporu výrobného procesu. NX CAM ponúka moderný a lahko ovládateľný mechanizmus pre programovanie robotov.