Postprocesory

GM System ponúka dlhoročné skúsenosti v príprave a zhotovení postprocesorov, simulácií strojov a implementácie.

Postprocesory

Komplexné služby v oblasti prispôsobovania systému NX CAM na spoluprácu s CNC strojom a robotom.

Firma GM System má dlhoročné skúsenosti v príprave postprocesorov, simulácií strojov a implementácii NX CAM / CAM Express..

Naši zákazníci oceňujú odbornosť a profesionalitu našich riešení. Pomáhame spoločnostiam, ktoré ešte len začali v oblasti obrábania na CNC strojoch – navrhujeme riešenia, vysvetlujeme prípadné sporné otázky týkajúce sa programovania strojov alebo výberu riadiaceho systému.

Spolupracujeme aj so skúsenými užívateľmi našich systémov – vytvárame postprocesory so špeciálnymi možnosťami a funkciami – aj pre špeciálne požiadavky.

postprocesory2
posprocesory1

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame:

  • Postprocesory určené pre vybrané stroje štandardnej funkcionality (plné využitie funkcií stroja) – zhotovené na báze jestvujúcich postprocesorov, testovaných v praxi na veľkom počte strojov.
  • Postprocesory špeciálne zhotovené podľa potrieb klienta, obsahujúce jednotlivé požiadavky na funkčnosť stroja, prácu v systéme NX CAM, formát NC kódu, riaďiaci systém atď.
  • Pripravenie nezávislého kontrolóra stroja, používaného na simuláciu práce daného stroja.
  • Pomoc pri zhotovení 3D modelu stroja pre potreby vykonávania simulačných prác.
  • Aktualizácia postprocesorov a simulácií o najnovšie funkcie, ktoré sa objavujú v nových verziách NX CAM.
  • Implementácia a kontrola správnosti fungovania postprocesorov a simulácií u zákazníka priamo na CNC stroji.
  • Pomoc pri zavádzaní CNC strojov bez dát / pokynov pre ich programovanie.
  • Podporujeme prakticky všetky komerčne dostupné riadiace systémy pre obrábacie centrá, sústruhy, viacúčelové centrá a drátorezy.
  • Podporujeme najobľúbenejších robotov na trhu v off-line programovaní súčasne s nevyhnutnou simuláciou pohybu robota.
postprocesory3

Viac informácií na tému postprocesorov