Oferta dla szkół wyższych

Grupa usług informatycznych stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź oferty usługowej GM System.

Jakość oferty GM System

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na jakość oferty rynkowej GM System jest jej kompleksowość.

Dlatego niezwykle poważnie podchodzimy również do problemu rynkowego niedoboru inżynierów posiadających umiejętności obsługi nowoczesnych systemów inżynierskich. Od początku naszej działalności zaopatrujemy uczelnie wyższe w akademickie wersje oferowanych przez nas programów, dzięki czemu absolwenci wchodzący na rynek pracy posiadają praktyczne doświadczenie w obsłudze systemów CAx.

GM System služby
GM System tím

W skład oferty edukacyjnej wchodzą następujące systemy:

Fazy projektowania i implementowania tworzonego przez nas oprogramowania przebiegają iteracyjnie. Pozwala to Klientowi brać czynny udział w każdym etapie budowania systemu – tylko wtedy możliwe jest elastyczne dopasowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb biznesowych Klienta.

Poza dostawą oprogramowania, oferta obejmuje również specjalizowane szkolenia, w trakcie których pracownicy uczelni wyższych otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Jesteśmy obecni w kilkudziesięciu uczelniach. Poniższa tabela zawiera zestawienie uczelni wyższych, na których studenci mają możliwość pozyskiwania umiejętności w zakresie obsługi systemów Solid Edge ST, Femap, NX CAD/CAM/CAE oraz Teamcenter.

Współpraca z uczelniami

Jesteśmy obecni w kilkudziesięciu uczelniach.
Poniższa tabela zawiera zestawienie uczelni wyższych, na których studenci mają możliwość pozyskiwania umiejętności w zakresie obsługi systemów Solid Edge ST, Femap, NX CAD/CAM/CAE oraz Teamcenter.

GM System služby
Lp. Uczelnia / Szkoła Miejscowość
1. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
2. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
3. Akademia Rolnicza Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Kraków
4. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
5. Grudziądzka Szkoła Wyższa Grudziądz
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kalisz
7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Chełm
8. Politechnika Białostocka Białystok
9. Politechnika Gdańska Gdańsk
10. Politechnika Gdańska Gdańsk
11. Politechnika Koszalińska Koszalin
12. Politechnika Lubelska Lublin
13. Politechnika Łódzka Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Łódź
14. Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego -IFE Łódź
15. Politechnika Łódzka Łódź
16. Politechnika Poznańska Poznań
17. Politechnika Radomska Radom
18. Politechnika Rzeszowska Rzeszów
19. Politechnika Szczecińska Szczecin
20. Politechnika Śląska Katowice
21. Politechnika Śląska Gliwice
22. Politechnika Świętokrzyska Kielce
23. Politechnika Warszawska Warszawa
24. Politechnika Warszawska Płock
25. Politechnika Wrocławska Wrocław
26. SGGW Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa
27. Uniwersytet Śląski Katowice
28. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
29. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
30. Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra
31. Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
32. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Bydgoszcz
33. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Przemyśl
34. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź
35. Wyższa Szkoła Informatyki Łódź
36. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin

Więcej informacji na temat usług informatycznych