Prvé použitie PLM nastalo v leteckom a automobilovom priemysle. Práve v týchto oblastiach si vývoj nových produktov vyžiadal nástroj na riadenie spolupráce s mnohými zdrojmi. Možno si predstaviť, že je ťažké vyrobiť produkt bez pevného stanovenia procesov pre každú fázu jeho výroby.

PLM nepozná hraníc

PLM sa už neobmedzuje len na letecký alebo automobilový priemysel, pretože procesy vývoja, výroby a konečného uvoľňovania väčšiny výrobkov dnes môžu byť rovnako časovo náročné a zložité. V skutočnosti používanie PLM prináša v iných priemyselných odvetviach, ako je oblečenie, nižšie náklady a zvýšenie rýchlosti na trhu. Vyžaduje si to koordináciu mnohých ľudí a zdrojov, ktoré sa často rozprestierajú na rôznych geografických miestach. Dôležité je, že nesprávne riadenie týchto komplexných procesov môže spôsobiť plytvanie zdrojmi. V záujme efektívnosti je preto vývoj nového produktu rozdelený na hlavné fázy, ktorých súčet zahŕňa všetky procesy súvisiace so životnosťou výrobku. Termín pre riadenie týchto fáz pre vývoj nového produktu je PLM. V prípade ďalších informácií je tu pre vás GM System.