Stretli ste sa už niekedy výrazom PDM? Nie? Pokiaľ pracujete v ťažkom priemysle, nemalo by vám to byť cudzie. PDM je správa údajov o produkte. Plní obchodnú funkciu v rámci riadenia životného cyklu produktu. To je zodpovedné za spravovanie a uverejňovanie potrebných údajov o produkte. PDM je skratka pre anglický výraz Product Data Management. Medzi ciele správy údajov o výrobkoch patrí zabezpečenie toho, aby všetky zúčastnené strany zdieľali spoločné porozumenie. Ďalším cieľom je odstrániť zmätok počas vykonávania procesov a zachovať najvyššie štandardy kontroly kvality.

PDM je súčasťou Solid Edge

Správa údajov o produkte, teda PDM, je použitie softvéru alebo iných nástrojov na sledovanie a kontrolu údajov týkajúcich sa konkrétneho produktu. Sledované údaje zvyčajne zahŕňajú technické špecifikácie výrobku, špecifikácie pre výrobu a vývoj a druhy materiálov, ktoré sa požadujú na výrobu tovaru. Použitie správy údajov o výrobkoch umožňuje spoločnosti sledovať rôzne náklady spojené s výrobou a uvedením produktu na trh. Správa údajov o produkte je súčasťou riadenia životného cyklu produktu a riadenia konfigurácie a používajú ho predovšetkým inžinieri. PDM je súčasťou balíka softvérov Solid Edge od spoločnosti Siemens. Pre viac otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na GM System.