Podnikanie v technologickej sfére patrí medzi tvrdé biznis oriešky. Ale, ako každý oriešok aj tento sa dá za pomoci kvalitných nástrojov rozlúsknuť. GM System vám preto prináša programy od spoločnosti Siemens, ktoré predstavujú softvéry vhodné pre vašu podnikateľskú oblasť a s tým spojené aktivity. NX program slúži okrem iného aj na dohľad a realizáciu obrábania produktov.

Čo je vlastne obrábanie?

Obrábanie je technologický proces. Postupným odoberaním triesok vyrobíte súčiastku požadovaného tvaru, rozmerov aj kvality. Obrábanie je neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenia produktu. Týmto procesom zhotovujeme súčiastky a výrobky z polotovaru. A to odoberaním materiálu vo viacerých formách. Medzi tieto formy patria triesky, iskry a ďalšie častice.

Poznáme viacero druhov obrábania. K mechanickému obrábaniu dochádza rezaním pomocou rezného nástroja. Pri chemickom obrábaní sa používajú rôzne rozpúšťacie chemikálie, ktoré spôsobujú leptanie obrábaného materiálu. Na opracúvanie materiálov sa používajú aj plamene, ktoré majú za úlohu materiál spáliť alebo odtaviť. K ďalším metódam môžeme zaradiť laserové, ulrazvukové a elektrofyzikálne opracúvanie materiálu. Máte otázky ohľadom našich softvérov? Obráťte sa na nás.