Najnovšie výrobné techniky umožňujú vytvárať špičkové produkty s extrémnou presnosťou a efektivitou. CAM manufacturing je výborný spôsob, ako docieliť pokroku pri výrobe nových produktov. Vedeli ste, že CAD by bez CAM neexistoval? Zatiaľ čo sa CAD zameriava na návrh produktu alebo časti, tak CAM sa zameriava na spôsob, ako môžete vašu zmenu dosiahnuť.   

CAM Manufacturing rozhoduje o najlepšej orientácii dielca

Začiatok každého inžinierskeho procesu sa začína vo svete CAD. Inžinieri vytvoria buď 2D alebo 3D výkres, či už je to kľukový hriadeľ pre automobil, vnútorná kostra kuchynského kohútika alebo skryté elektronika v doske plošných spojov. Vo svete CAD sa akýkoľvek dizajn nazýva model a obsahuje súbor fyzikálnych vlastností, ktoré bude používať systém CAM. CAM manufacturing pripravuje model na obrábanie pomocou niekoľkých akcií vrátane kontroly, či nemá model geometrické chyby, ktoré ovplyvnia výrobný proces. Vytvorenie dráhy nástroja pre model, nastavenie požadovaných parametrov stroja a nakoniec konfigurácia hniezdenia, kde systém CAM rozhodne o najlepšej orientácií dielca. Chcete vedieť viac? Spýtajte sa GM System.