Zvyšovanie kvality produktov je spôsob, akým môžete docieliť zlepšenie ekonomických výsledkov. K tomu slúžia aj pomocné softvéry, ktoré slúžia na výpomoc pri zdokonaľovaní vašich produktov. CAM Express je nezávislým CAM systémom, ktoré umožňuje komplexné obrábanie súčiastok počas frézovania a vŕtania, sústruženia, drôtového rezania a obrábania na multifunkčných obrábacích centrách. Okrem solid modelu je možné obrábať aj plošné modely. Prepojenie s CAD systémom Solid Edge zabezpečuje asociativitu obrábaného modelu s ohľadom na geometrické a technologické zmeny. 

CAM Express je nezávislý systém

CAM Express obsahuje synchrónnu technológiu, ktorá má výkonné nástroje na editáciu CAD modelu v univerzálnych formátoch. Pre ľahké a jednoduché ovládanie slúži aj kontextová grafická nápoveda v dialógových oknách obrábacích operácií a používaní šablón k uchovaniu a ďalšiemu použitiu už hotových metód, geometrie, nastavených operácií a výberu nástrojov. Pre komplikovanejšie obrábacie aplikácie je možné simulovať proces obrábania. Chcete vedieť viac? V prípade otázok sa jednoducho obráťte na váš GM System.