Pokiaľ pracujete v priemyselnom odvetví, určite ste sa niekedy stretli s výrazom CAD programy. Bez nich by podnikanie takýchto firiem už snáď ani nemalo význam. Skratka CAD znamená computer-aided design, čo v preklade znamená „návrh pomocou počítača“. Program CAD umožňuje inžinierom a pracovníkom navrhovať súčiastky, modelovať ich, analyzovať a simulovať ich testovanie. Vďaka tomu dokážu podniky predpokladať ich kvalitu a funkčnosť ešte skôr, než sa pustia do ich výroby, čo podniku ušetrí čas a peniaze.

CAD programy od Siemens

Vysokú kvalitu si držia programy od spoločnosti Siemens. Tá prišla už v roku 1969 s prvým CAM produktom na svete. Portfólio sa rozrástlo o CAE a programy CAD. Siemens NX ponúka moderný modulárny systém s plnou asociativitou všetkých spolupracujúcich modulov. Tie sú postavené nad jednotnou grafickou objektovo orientovanou databázou. Tento fakt umožňuje súbežnú prácu riešiteľov. S projektantmi môžu konštruktéri spracovávať výkresovú dokumentáciu. Pre viac informácií kontaktujte váš GM System. Sme tu pre vás.