NX CAD - pokročilý CAD systém

Pokročilé nástroje pre modelovanie telies a plôch
používané v rôznych priemyselných odvetviach
umožňujú presnú reprodukciu aj tých najzložitejších tvarov výrobkov.

Čo ponúka NX CAD?

NX (predtým Unigraphics) je integrovaný systém typu CAD / CAM / CAE,  štandardne používaný v mnohých priemyselných odvetviach. Konzistentné prostredie poskytuje bohatú sadu moderných technických nástrojov určených na podporu rozvoja produktu v každej fáze jeho “života”, od konceptu cez technické riešenia, jeho analýzu a verifikáciu, až po výrobný procesu.

NX vytvára silnú skupinu PLM (Product Lifecycle Management ang :. Riadenie životného cyklu výrobku), ktorý sa používa aj v tých najnáročnejších priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, dizajn, letecký priemysel alebo výroba nástrojov.

NX je modulárny systém, ktorý ponúka optimálne prispôsobenie programu k individuálnym potrebám užívateľa. Asociativita vyskytujúca sa medzi rôznymi aplikáciami systému poskytuje integráciu v rôznych fázach vývoja produktu. Zmeny vykonané na modeli výrobku sa automaticky prejavia v súvisiacich aplikáciách, ktoré výrazne skracujú čas a znižujú náklady.

NX CAD

NX CAD: Výkonnosť, efektívnosť, kontrola

Efektívne modelovanie a úpravy dielov
NX má možnosť hybridného modelovania. Tak je možné pracovať s parametrickým modelom telesa, plošným modelom a drôtovým modelom (vzniknutým na základe nákresov alebo vopred definovanými charakteristikami), ako aj neparametrických modelov, z iných systémov CAD.

Efektívna práca so zostavami
NX umožňuje efektívne pracovať so zostavami, vrátane vytvárania parametrických a geometrických vzťahov medzi komponentmi zostavy, ktoré zaisťujú okamžité prispôsobenie jej štrukturálnych zmien.

NX CAD
ROUTING MECHANICAL

Rýchle vytváranie technickej dokumentácie
NX poskytuje pohodlné a automatizované vytváranie technických výkresov jednotlivých dielov a zostáv na základe ich 3D modelov. Vďaka integrovaným šablónam umožňuje prostredie NX Drafting rýchlu tvorbu technickej dokumentácie v súlade s vybranou normou (napr. ASME, DIN, ESKD, GB, ISO, JIS).

Úplná kontrola projektu
NX má rad pokročilých funkcií, ktoré umožňujú stálu kontrolu projektu, pre zaistenie zhody dielov, zostáv a výkresov s požadovanými štandardmi. Jedinečná technológia HD3D obohacuje dostupné kontrolné nástroje o interaktívne vizuálne rozhranie, ktoré vám umožní definovať a spúšťať testy, zistiť ich výsledky a ihneď riešiť problémy.

Pokročilá vizualizácia produktu
NX zahŕňa komplexnú sadu nástrojov pre vizualizáciu a rendering výrobkov. Rôzne dizajnové koncepty je možné rýchlo vytvoriť priradením príslušných materiálov a textúr k povrchu modelu. Bohatá škála možností osvetlenia, tieňovania, perspektívy a špeciálnych efektov umožňuje, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok. Priestor okolo neho môže byť definovaný ako kváder, ktorého každá stena má vlastné parametre vizualizácie.

Mold Wizard

Modul určený na konštruovanie vstrekovacích foriem, kde získal nespornú povesť. Prevedie užívateľa jednotlivými fázami modelovania. Je založený na pevných a plošných modeloch, ktoré môžu byť vytvorené s pomocou NX alebo iného CAD systému. Modul má pokročilé funkcie na definíciu správneho tela formy ako aj všetkých potrebných štandardných dielov, vkladanie napájacieho a chladiaceho systému, čím sa získa kompletný dizajn formy.

MOLD WIZARD
PROGRESSIVE DIE WIZARD

Progressive Die Wizard

Prostredie obsahuje sadu výkonných nástrojov a knižníc na podporu modelovanie razných a strižných nástrojov, ktoré maximalizujú flexibilitu a dynamiku procesu navrhovania, a tiež prispievajú k zníženiu nákladov na tvorenie nástrojov. Program obsahuje funkcie, ktoré umožňujú rýchle tvorenie detailov založených na geometrii konečného produktu, pochádzajúcej z natívne alebo z iného CAD systému, a následne definovanie radu operácií ohýbania, pretláčania a strihania.

Dizajn Elektród

Modul, ktorý skracuje proces návrhu EDM elektród, vytvorených s detailnej geometrie, ktorá bude v budúcnosti hĺbená. Umožnuje automatické vyhľadávanie, identifikáciu a zoskupovanie plôch modelu pre EDM, s možnosťou farebného rozpoznávania. Obsahuje rad špecializovaných nástrojov pre jednoduchú a efektívnu konštrukciu pracovnej časti elektródy.

ELECTRODE DESIGN
SHEET METAL

Sheet Metal

Modul je určený pre modelovanie ohýbaných plechových dielov. Umožňuje intuitívne konštruovanie rôznych ohybov, lemov, drážok, výrezov a reliéfov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie požadovaného tvaru modelu. Tiež umožňuje konverziu štandardných modelov telies, vrátane modelov importovaných z iných CAD systémov, na model typu Sheet Metal. Rozšíreniím tohto modulu je Aerospace Sheet Metal, používaný k návrhu plechových komponentov používaných v leteckom priemysle. Obsahuje celý rad pred-definovaných geometrických komponentov, používaných v tomto odvetví.

Mechanical Routing

Modul podporujúci aj tie najzložitejšie priemyselné inštalácie. Môže výrazne znížiť čas modelovania potrubných systémov, ako sú napríklad potrubia, ventilačné šachty alebo oceľové rámové konštrukcie. Program obsahuje množstvo preddefinovaných a prispôsobiteľných pravidiel, na zabezpečenie jednoduchého konštruovania jednotlivých prvkov.

ROUTING MECHANICAL
ROUTING ELECTRICAL

Electrical Routing

Modul navrhnutý pre tvorbu 3D modelovanie elektrických systémov, ktorého použitie eliminuje potrebu fyzických prototypov. Umožňuje vytváranie elektronických a elektrických komponentov, káblových zväzkov v kontexte mechanickej konštrukcie. Počas týchto prác je umožnená asociatívna, obojsmerná výmena dát s CAD systémom, ktorá poskytuje stopercentnú kompatibilitu 3D modelu s predpripravenými schematickými inštaláciami.

Požiadavky NX CAD

Minimálne hardvérové požiadavky pre NX CAD

Operačný systém (*) Microsoft Windows 7 64-bit Professional oraz Enterpris, Microsoft Windows 8 oraz 8.1, Microsoft Windows 10
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.10.3
Prehliadač Internet Explorer 10 alebo 11
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 alebo 2.2 GHz
RAM 8 GB (16 odporúčané)
Grafická karta** S podporou 3D grafiky a rozlíšením OpenGL 1280 x 1024 (alebo vyšš
Voľného miesta na disku min. 15 GB
Ostatné Środowisko wykonawcze języka Java

*    Operačné systémy: Windows XP a Windows Vista boli stiahnuté z ponuky Microsoftu. Siemens PLM Software neodporúča, aby NX11 bol nainštalovaný na týchto platformách.

**    Informácie o certifikovaných grafických kartách a ovládačoch, odporúčanom operačnom systéme a pracovných staniciach možno nájsť na adres: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/ alebo v softvérovej dokumentácii.

+
O programe

Čo ponúka NX CAD?

NX (predtým Unigraphics) je integrovaný systém typu CAD / CAM / CAE,  štandardne používaný v mnohých priemyselných odvetviach. Konzistentné prostredie poskytuje bohatú sadu moderných technických nástrojov určených na podporu rozvoja produktu v každej fáze jeho “života”, od konceptu cez technické riešenia, jeho analýzu a verifikáciu, až po výrobný procesu.

NX vytvára silnú skupinu PLM (Product Lifecycle Management ang :. Riadenie životného cyklu výrobku), ktorý sa používa aj v tých najnáročnejších priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, dizajn, letecký priemysel alebo výroba nástrojov.

NX je modulárny systém, ktorý ponúka optimálne prispôsobenie programu k individuálnym potrebám užívateľa. Asociativita vyskytujúca sa medzi rôznymi aplikáciami systému poskytuje integráciu v rôznych fázach vývoja produktu. Zmeny vykonané na modeli výrobku sa automaticky prejavia v súvisiacich aplikáciách, ktoré výrazne skracujú čas a znižujú náklady.

NX CAD
+
Funkcie

NX CAD: Výkonnosť, efektívnosť, kontrola

Efektívne modelovanie a úpravy dielov
NX má možnosť hybridného modelovania. Tak je možné pracovať s parametrickým modelom telesa, plošným modelom a drôtovým modelom (vzniknutým na základe nákresov alebo vopred definovanými charakteristikami), ako aj neparametrických modelov, z iných systémov CAD.

Efektívna práca so zostavami
NX umožňuje efektívne pracovať so zostavami, vrátane vytvárania parametrických a geometrických vzťahov medzi komponentmi zostavy, ktoré zaisťujú okamžité prispôsobenie jej štrukturálnych zmien.

NX CAD
ROUTING MECHANICAL

Rýchle vytváranie technickej dokumentácie
NX poskytuje pohodlné a automatizované vytváranie technických výkresov jednotlivých dielov a zostáv na základe ich 3D modelov. Vďaka integrovaným šablónam umožňuje prostredie NX Drafting rýchlu tvorbu technickej dokumentácie v súlade s vybranou normou (napr. ASME, DIN, ESKD, GB, ISO, JIS).

Úplná kontrola projektu
NX má rad pokročilých funkcií, ktoré umožňujú stálu kontrolu projektu, pre zaistenie zhody dielov, zostáv a výkresov s požadovanými štandardmi. Jedinečná technológia HD3D obohacuje dostupné kontrolné nástroje o interaktívne vizuálne rozhranie, ktoré vám umožní definovať a spúšťať testy, zistiť ich výsledky a ihneď riešiť problémy.

Pokročilá vizualizácia produktu
NX zahŕňa komplexnú sadu nástrojov pre vizualizáciu a rendering výrobkov. Rôzne dizajnové koncepty je možné rýchlo vytvoriť priradením príslušných materiálov a textúr k povrchu modelu. Bohatá škála možností osvetlenia, tieňovania, perspektívy a špeciálnych efektov umožňuje, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok. Priestor okolo neho môže byť definovaný ako kváder, ktorého každá stena má vlastné parametre vizualizácie.

+
Špeciálne moduly

Mold Wizard

Modul určený na konštruovanie vstrekovacích foriem, kde získal nespornú povesť. Prevedie užívateľa jednotlivými fázami modelovania. Je založený na pevných a plošných modeloch, ktoré môžu byť vytvorené s pomocou NX alebo iného CAD systému. Modul má pokročilé funkcie na definíciu správneho tela formy ako aj všetkých potrebných štandardných dielov, vkladanie napájacieho a chladiaceho systému, čím sa získa kompletný dizajn formy.

MOLD WIZARD
PROGRESSIVE DIE WIZARD

Progressive Die Wizard

Prostredie obsahuje sadu výkonných nástrojov a knižníc na podporu modelovanie razných a strižných nástrojov, ktoré maximalizujú flexibilitu a dynamiku procesu navrhovania, a tiež prispievajú k zníženiu nákladov na tvorenie nástrojov. Program obsahuje funkcie, ktoré umožňujú rýchle tvorenie detailov založených na geometrii konečného produktu, pochádzajúcej z natívne alebo z iného CAD systému, a následne definovanie radu operácií ohýbania, pretláčania a strihania.

Dizajn Elektród

Modul, ktorý skracuje proces návrhu EDM elektród, vytvorených s detailnej geometrie, ktorá bude v budúcnosti hĺbená. Umožnuje automatické vyhľadávanie, identifikáciu a zoskupovanie plôch modelu pre EDM, s možnosťou farebného rozpoznávania. Obsahuje rad špecializovaných nástrojov pre jednoduchú a efektívnu konštrukciu pracovnej časti elektródy.

ELECTRODE DESIGN
SHEET METAL

Sheet Metal

Modul je určený pre modelovanie ohýbaných plechových dielov. Umožňuje intuitívne konštruovanie rôznych ohybov, lemov, drážok, výrezov a reliéfov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie požadovaného tvaru modelu. Tiež umožňuje konverziu štandardných modelov telies, vrátane modelov importovaných z iných CAD systémov, na model typu Sheet Metal. Rozšíreniím tohto modulu je Aerospace Sheet Metal, používaný k návrhu plechových komponentov používaných v leteckom priemysle. Obsahuje celý rad pred-definovaných geometrických komponentov, používaných v tomto odvetví.

Mechanical Routing

Modul podporujúci aj tie najzložitejšie priemyselné inštalácie. Môže výrazne znížiť čas modelovania potrubných systémov, ako sú napríklad potrubia, ventilačné šachty alebo oceľové rámové konštrukcie. Program obsahuje množstvo preddefinovaných a prispôsobiteľných pravidiel, na zabezpečenie jednoduchého konštruovania jednotlivých prvkov.

ROUTING MECHANICAL
ROUTING ELECTRICAL

Electrical Routing

Modul navrhnutý pre tvorbu 3D modelovanie elektrických systémov, ktorého použitie eliminuje potrebu fyzických prototypov. Umožňuje vytváranie elektronických a elektrických komponentov, káblových zväzkov v kontexte mechanickej konštrukcie. Počas týchto prác je umožnená asociatívna, obojsmerná výmena dát s CAD systémom, ktorá poskytuje stopercentnú kompatibilitu 3D modelu s predpripravenými schematickými inštaláciami.

+
Hardvérové požiadavky

Požiadavky NX CAD

Minimálne hardvérové požiadavky pre NX CAD

Operačný systém (*) Microsoft Windows 7 64-bit Professional oraz Enterpris, Microsoft Windows 8 oraz 8.1, Microsoft Windows 10
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.10.3
Prehliadač Internet Explorer 10 alebo 11
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 alebo 2.2 GHz
RAM 8 GB (16 odporúčané)
Grafická karta** S podporou 3D grafiky a rozlíšením OpenGL 1280 x 1024 (alebo vyšš
Voľného miesta na disku min. 15 GB
Ostatné Środowisko wykonawcze języka Java

*    Operačné systémy: Windows XP a Windows Vista boli stiahnuté z ponuky Microsoftu. Siemens PLM Software neodporúča, aby NX11 bol nainštalovaný na týchto platformách.

**    Informácie o certifikovaných grafických kartách a ovládačoch, odporúčanom operačnom systéme a pracovných staniciach možno nájsť na adres: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/ alebo v softvérovej dokumentácii.

+
Na stiahnutie

NX CAD - komplexnosť a flexibilita

NX CAD je najkomplexnejšie a najflexibilnejšie riešenie na podporu výrobného procesu.
Ponúka moderný a ľahko ovládateľný mechanizmus pre programovanie strojov a robotov.

Najdôležitejšie prínosy zavedenia NX CAD

nx cad

Presná reprodukcia zložitých tvarov

Pokročilé nástroje pre modelovanie telies a povrchov – používané v rôznych priemyselných odvetviach – umožňujú presnú reprodukciu aj tých najzložitejších tvarov výrobkov.

nx cad1

Automatizácia a urýchlenie procesov

Početné špecializované modelovacie funkcie poskytujú automatizáciu a urýchlenie množstva procesov konštruovania.

nx cad2

Výkon v prostredí veľkých zostáv

Systém NX poskytuje efektívne pracovné prostredie pre veľké zostavy, ktoré sú bežné v automobilovom, leteckom a strojárskom priemysle.

nx cad3

Ľahkosť aktualizácie veľkých projektov

Priame prepojenie nástrojových, simulačných a výrobných modulov s konštrukčným modelom značne skracuje čas aktualizácie celého projektu, po vytvorení zmien v geometrii produktu.

Firma GM System
je autorizovaným dodávateľom softvéru NX CAD

Vďaka priamej spolupráci s výrobcom softvéru máme reálny vplyv na jeho vývoj.