Konštrukčné práce

Ponúkame služby v oblasti konštruovania 3D modelov, výkresov, plechových dielov alebo inej dielenskej dokumentácie. Využívame odborné poznatky a nadobudnuté skúsenosti.

Konštruovanie 3D modelov v programoch Siemens NX a Solid Edge

Táto ponuka je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú rýchlo vytvoriť dielenskú dokumentáciu alebo skonštruovať 3D model,  ale nemajú príslušný softvér, kvalifikáciu alebo majú nedostatok pracovných síl.

Spoločnosť GM System využíva odborné znalosti z rôznych  priemyselných oblastí. Naše služby môžete využiť pri modelovaní jednoduchých dielov, zložitých zostáv, pri modelovaní alebo rozvine plechových dielov. Taktiež máme skúsenosti s modelovaním rámových konštrukcií, s fotorealistickými vizualizáciami. So zhotoveného modelu alebo zostavy Vám vieme poskytnúť výkresovú dokumentáciu vo vami zvolenom formáte ( .dxf, .dwg, .pdf a iné). Formát 3D modelu si tiež zvolíte (.stp, .iges a iné).

Klienti využívajúci naše služby môžu obdržať :

  • 3D model špecifického dielu
  • 3D model zostavy
  • modely rámových, zváraných konštrukcií
  • model plechového dielu alebo rozvin dodaného plechového dielu
  • 2D výkresovú dokumentáciu
  • ďalšie konštrukčné služby po konzultácii
model 7

Viac informácií na tému konštrukčné práce