Radi by ste sa uplatnili na trhu práce, ale vaše aktuálne vyhliadky nespĺňajú vaše predstavy? Je na čase sa poobzerať po doplnkovom vzdelaní, ktoré by vaše šance zvýšilo mierou vrchovatou. Pokiaľ ste aktívnym uchádzačom o zamestnanie môžete požiadať svoj príslušný úrad práce o hradenie absolvovania kurzu. Stačí si len vybrať vhodného poskytovateľa kurzu a vyplniť príslušné formuláre. Kompetenčný kurz po schválení úradom môže započať. 

Kompetenčný kurz vám môžu preplatiť až do plnej výšky

Medzi najväčšie výhody týchto kurzov za účasti úradu práce môžeme považovať hradenie kurzu niekedy aj do plnej výšky hodnoty kurzu. Táto skutočnosť berie ohľad na fakt, že ste príjmovo neaktívny. Pokiaľ chcete svoje šance na zisk práce zvýšiť na maximum vyskúšajte kompetenčné kurzy od GM System. Ponúkame vám absolvovanie školenia Solid Edge, NX a FEMAP. Všetky spomenuté softvéry sa využívajú vo viacerých odvetviach. S nami máte istotu, že vaše dodatočné vzdelanie získate za pomoci skúsených profesionálov, ktorí so softvérmi pracujú už roky. Máte otázky? GM System je tu pre vás.