Knižnice normalizovaných prvkov

Užívateľ má prístup k častiam ktoré sú obsiahnuté v normamách, ako aj ku katalógom špecifických výrobcov.

Knižnice normalizovaných prvkov – Solid Edge

Sady štandardných dielov v Solid Egde možno rozdeliť na dve skupiny: vstavané (Standard Parts) a doplňujúce (offline i online).
Vďaka tomu má užívateľ prístup k častiam ktoré sú obsiahnuté v normách ako aj v katalógoch konkrétnych výrobcov.

Knižnice Standard Parts obsahujú modely strojných súcastí (skrutiek, podložiek, matíc, nitov, ložísk, hútnických profilov a mnoho ďalších), ako aj potrubných dielov (rúr a spojovacích častí), ktoré sú obsiahnuté v nasledujúcich norimách: ANSI, BS, CNS, ČSN, DIN, GB, GOST, IS, ISO, JIS, KS a UNI.

Užívatelia majú k dispozícii tiež ďalšie aplikácie: SE Fasteners Library, ktorá zahŕňa modely skrutiek, podložiek a matíc alebo sadu hliníkových profilov MayTec. Tieto riešenia sú súčasťou štartovacie balíka Solid Edge poskytovaného spoločnosťou GM System.

Okrem vyššie uvedených offline riešení, tiež existuje možnosť použitia online zdrojov, ktoré zahŕňajú dve špecializované stránky pre Solid Edge: PARTcommunity a TraceParts, obsahujúce katalógy konkrétnych výrobcov. Užívatelia majú možnosť vyhľadávať podľa mena výrobcu ako aj podľa odvetvia. Vyexportované modely sú natívnymi súbormii (tj. vytvorenými v Solid Edge). Odkazy na tieto stránky je možné nájsť na domovskej stránke Solid Edge.

normalizačné prvky

Knižnice normalizovaných prvkov – NX

Základným súborom štandardných dielov v systéme NX je knižnica Machinery Library. Obsahuje bohatý súbor štandardizovaných strojných súčastí, ako napríklad ložiská, skrutky, úchyty, matice, hutnické profily (vrátane rúr), podložky, prstence, podľa nasledujúcich noriem AIA NAS, ANSI, DIN, DLA, GB, GOST, ISO, JIS, SAE, UNI.

Rozšírením vyššie uvedených zdrojv je knižnica modelov závitových spojovacích elementov NX PN Fasteners, obsahujúca skrutky, matice a podložky.

Pokročilé špecializované moduly systému NX (nástrojové moduly pre formy a lisy, moduly pre navrhovanie elektro inštalácií, rúrových a potrubných vedení) sú dodatkovo vybavené vlastnými knižnicami štandardných dielov, zodpovedajúcimi každému odvetviu.

GM System - knižnica NX
+
Knižnice normalizovaných prvkov - Solid Edge

Knižnice normalizovaných prvkov – Solid Edge

Sady štandardných dielov v Solid Egde možno rozdeliť na dve skupiny: vstavané (Standard Parts) a doplňujúce (offline i online).
Vďaka tomu má užívateľ prístup k častiam ktoré sú obsiahnuté v normách ako aj v katalógoch konkrétnych výrobcov.

Knižnice Standard Parts obsahujú modely strojných súcastí (skrutiek, podložiek, matíc, nitov, ložísk, hútnických profilov a mnoho ďalších), ako aj potrubných dielov (rúr a spojovacích častí), ktoré sú obsiahnuté v nasledujúcich norimách: ANSI, BS, CNS, ČSN, DIN, GB, GOST, IS, ISO, JIS, KS a UNI.

Užívatelia majú k dispozícii tiež ďalšie aplikácie: SE Fasteners Library, ktorá zahŕňa modely skrutiek, podložiek a matíc alebo sadu hliníkových profilov MayTec. Tieto riešenia sú súčasťou štartovacie balíka Solid Edge poskytovaného spoločnosťou GM System.

Okrem vyššie uvedených offline riešení, tiež existuje možnosť použitia online zdrojov, ktoré zahŕňajú dve špecializované stránky pre Solid Edge: PARTcommunity a TraceParts, obsahujúce katalógy konkrétnych výrobcov. Užívatelia majú možnosť vyhľadávať podľa mena výrobcu ako aj podľa odvetvia. Vyexportované modely sú natívnymi súbormii (tj. vytvorenými v Solid Edge). Odkazy na tieto stránky je možné nájsť na domovskej stránke Solid Edge.

normalizačné prvky
+
Knižnice normalizovaných prvkov - NX

Knižnice normalizovaných prvkov – NX

Základným súborom štandardných dielov v systéme NX je knižnica Machinery Library. Obsahuje bohatý súbor štandardizovaných strojných súčastí, ako napríklad ložiská, skrutky, úchyty, matice, hutnické profily (vrátane rúr), podložky, prstence, podľa nasledujúcich noriem AIA NAS, ANSI, DIN, DLA, GB, GOST, ISO, JIS, SAE, UNI.

Rozšírením vyššie uvedených zdrojv je knižnica modelov závitových spojovacích elementov NX PN Fasteners, obsahujúca skrutky, matice a podložky.

Pokročilé špecializované moduly systému NX (nástrojové moduly pre formy a lisy, moduly pre navrhovanie elektro inštalácií, rúrových a potrubných vedení) sú dodatkovo vybavené vlastnými knižnicami štandardných dielov, zodpovedajúcimi každému odvetviu.

GM System - knižnica NX

Sady štandardných dielov

Prístup k častiam ktoré sú obsiahnuté v bežných normách, ako aj v katalógoch špecifických výrobcov.

Výhody plynúce z použitia knižnice normalizovaných prvkov

cadenas

Báza modelov

Majúc k dispozícii obrovský prístup do širokej bázy knižníc normalizovaných prvkov, nájde každý používateľ taký model ktorý zodpovedá jeho pracovnému profilu.

cadenas1

Skrátenie pracovného času

Vďaka knižnici normalizovaných prvkov ste schopný značne zredukovať pracovný čas, pričom ho nestrácate pri tvorení modelov od začiatku.

cadenas2

Informácie o dodávateľovi

Počas používania katalógov od špecifických výrobcov, okrem samotného modelu, tiež získavame informácie o miestach odberu, čo ulahčuje proces nákupu.

Viac informácií na tému knižnica normalizovaných prvkov