3D myši

3D myš (SpaceMouse) je zariadenie slúžiace na otáčanie a presúvanie objektov v programoch typu CAD.

Čo ponúka 3D myš?

3D myš umožnuje presné manipulovanie z použitím šiestich stupňov voľnosti. Ruka používateľa stláča klobúčik, zavesený na pružinách, ktorý prenáša vychýlenia na citlivý senzor, výsledkom čoho je presúvanie a otáčanie modelu v ľubovoľnom smere.

Zariadenie umožňuje rýchlu a plynulú kontrolu nad modelom, čo nedokáže bežná počítačová myš. Pri súčasnom držaní 3D myši v jednej ruke a počítačovej myši v druhej ruke, je užívateľ schopný otáčať model a súčasne selektovať jeho elementy. Vyššie rady 3D myší obsahujú vybrané klávesy z počítačovej klávesnice a klávesy, schopné vydávať rôzne programové príkazy . Klávesám môžu byť priradené rôzne funkcie CAD programu. Otáčanie a presúvanie klobúčika zodpovedá tomu, čo chce užívateľ urobiť s modelom (na príklad – otáčanie klobúčika vľavo, otáča model vľavo a stlačenie posúva model na spodok obrazovky). Práve to značne uľahčuje učenie. Klávesy manipulátora sú stláčané bez nutnosti pozerať na ne – nie ako pri stláčaní kláves na klávesnici. To všetko urýchľuje prácu a robí ju viac intuitívnu, bez rozptyľovania užívateľa pracovným prostredím.

Je niekoľko modelov 3D myší, z ktorých si može užívateľ vybrať model, najviac zodpovedajúci jeho potrebám a preferenciám.
Môžu obsahovať displej, prídavné klávesy, širokú podporu zápästia alebo môžu byť v bezdrôtovom prevedení.
3D myš je tiež možné použiť aj v iných  softvéroch pracujúcich s priestorovými objektami: v architektúre, médiách, dokonca aj v hrách.

Nižšie je uvedený krátky prehľad modelov s odkazmi na podrobné popisy. Videá prezentujúce prácu s 3D myšami je možné vidieť na https://www.youtube.com

videá prezentujúce prácu 3D myší

Modely 3D myší

SpaceMouse® Enterprise

3D myš najvyššej rady. Obashuje veľký diplej zobrazujúci rovnaké ikony príkazov, ako sú v CAD programe, ktoré je možné zvoliť príslušnými klávesami.

Ikony sa menia na základe kontextu prácev programe. Ostatné klávesy polohujú model do štandardných pohľadov. Tiež je možné pohľady ukladať, čo je užitočné napríklad pri práci na dvoch konkrétnych miestach veľkej zostavy.

SpaceMouse® Enterprise – popis modelu na stránke výrobcu

SpaceMouse® Pro

Táto 3D myš má tlačidlá vyvolávajúce programové funkcie, ktorých popis je viditeľný na displeji 3D myši.

Displej tiež zobrazuje súčasné nastavenia, vlastnosti modelu a ponúka prehliadanie emailov, kalendáru alebo úloh.

Je tiež možné vytvárať prostredia zobrazujúce iný obsah. Ostatné klávesy majú rovnaké funkcie ako pri modeli Enterprise.

SpacePilot® Pro – popis modelu na stránke výrobcu

SpaceMouse® Pro Wireless

Nie je nutné odvracať zrak od monitoru, nakoľko SpaceMouse Pro nemá displej a význam tlačidiel je zobrazený na obrazovke počítača.

Kláves je o niečo menej, ale je možné ich programovať tak isto ako pri vyšších modeloch.

SpaceMouse® Pro – popis modelu na stránke výrobcu

videá prezentujúce prácu 3D myší