Podnikanie v priemysle si vyžaduje riešenia, ktoré šetria čas a peniaze. Frézovanie je súčasťou biznisu v priemyselnom sektore. Mechanické obrábanie frézami je spôsob mechanického trieskového obrábania. Pri ňom je hlavný rezný pohyb rotačným pohybom frézy. Obrobok je nositeľom posuvu. Frézovanie sa používa najmä na opracovanie a obrábanie tvarových plôch. Hlavný rezný pohyb vykonáva fréza. Pohyb do rezu vykonáva už spomínaný obrobok. Rezná sila súvisí s počtom zubov a ich okamžitej polohy. Keď si to zhrnieme, jedná sa o postupné odoberanie materiálu viacklinovým nástrojom vo forme triesky.

Frézovanie – typy a proces

Existuje viac typov frézovania. Valcové, súbežné, protibežné, symetrické, asymetrické, čelné a kombinované. Na frézovanie sa v dnešnej dobe používajú moderné nástroje, softvéry, ktoré uľahčujú celý proces a umožňujú pracovníkovi presne naplánovať túto činnosť s ohľadom na daný materiál. Programy ako NX CAM sa používajú na podporu výrobného procesu. Sú moderné a ponúkajú ľahko ovládateľný mechanizmus pre programovanie strojov a robotov. Výnimkou nie je ani fréza.