Femap

FEMAP je celosvetovo uznávaný ako vedúci, nezávislý na CAD systéme a založený na systéme Windows, pre- a post-procesor pre pokročilé výpočty, metódy konečných prvkov (MKP). Pomôže vám vyriešiť aj tie najzložitejšie úlohy s ľahkosťou a presnosťou.

ČO ponúka FEMAP?

FEMAP používa rad pokročilých a univerzálnych technológií,  umožňujúcich rýchlo, efektívne a jednoducho pripraviť výpočtový model, ktorý je kompatibilný s akýmikoľvek výpočtovými prostrediami, používanými inžiniermi. Pozoruhodná je možnosť programu, použiť extrémne široké spektrum MKP riešiteľov.

FEMAP s ďalšími modulmi tvorí sériu výkonných a cenovo dostupných riešení , vhodných pre firmy s rôznorodými požiadavkami na analýzu. Tým, že firmy dodajú svojim tímom konštruktérov pokročilé CAE nástroje, umožňujú inžinierom zamerať sa na zlepšenie výkonu a spoľahlivosti produktov, pri skrátení času potrebného na ich vývoj.

FEMAP je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré sú rôznorodé z hľadiska výpočtových schopností a jednoduchosti použitia.

Femap - GM System

VARIANTY FEMAP

Femap Standalone
FEMAP Standalone – konfigurácia obsahujúca pre- a post-procesor. Plná funkčnosť FEMAP umožňuje vytvoriť výpočtový model pre akýkoľvek MKP riešič, a umožňuje analýzu modelov, ktoré už boli prepočítané.

FEMAP s NX Nastran: Basic
FEMAP s NX Nastran: Basic – Konfigurácia obsahuje pre- a post-procesor a implementovaný riešič NX Nastran. Základná konfigurácia zahŕňa nasledujúce typy analýz: lineárna statika, modálna analýza, lineárny vzper, šírenie tepla a základné nelinearity. Základná konfigurácia zahŕňa rozsiahlu knižnicu konečných prvkov a typov materiálov. FEMAP obsahuje spojenia typu kontakt, lepené spojenia, skrutkové a zvárané spojenia.

Femap - GM System
Femap - GM System

Dynamic Responce
Dynamic Response – prídavný modul, ktorý vám umožní zistiť, ako sa bude správať produkt zaťažený dynamickými silami – ako sa bude meniť v priebehu času, a s frekvenciou.

Rotor Dynamics
Rotor Dynamics – Rozširujúci modul Dynamic Response slúžiaci na analýzu rotačných súčiastok. Umožňuje skúmať odstredivé Coriolisove sily, ktoré sa neobjavujú v stacionárnej polohe. Môžete simulovať rotory, rotujúce záťaže, nájsť kritické rýchlosti, predpovedať výskyt vírov, synchrónne a asynchrónne analýzy s cieľom generovať Campbellove diagramy.

Design Optimization
Design Optimization – automaticky vykonáva výpočty, berúc do úvahy rad iterácií, analyzovaním komplexných podmienok zaťaženia, hľadajúc optimálny tvar. Umožňuje zúžiť konštrukciu a navrhnúť optimálny tvar dielu.

Advanced Nonlinear
Advanced Nolinear – vykonáva výpočty s nelineárnym kontaktom medzi súčiastkami, zahŕňajúc materiálovú nelineárnosť a / alebo geometrickú (veľké deformácie). S nelineárnou analýzou, môžeme počítať modely s veľkými deformáciami, kolízie a pády z veľkých výšok.

Superelements
Superelements – Modul hrá kľúčovú úlohu pri výpočte veľkých a zložitých modelov so zložitými štruktúrami, ktoré sú ekvivalentné k menším podštruktúram – superelementom. Superelementy môžu byť použité so všetkými typmi NX Nastran analýz. Sú zvlášť účinné, ak vykonávajú úplnú analýzu veľkých zostáv, ako sú celé lietadlá, plavidlá alebo s vykonávaním prírastkových a čiastkových výpočtov týchto zostáv.

Femap - GM System
Femap - GM System

Aeroelasticity
Aeroelasticity – Aeroelastická analýza umožňuje simuláciu modelov v prítomnosti prúdu vzduchu. Aeroelasticita je užitočná pri návrhu lietadiel, vrtuľníkov, rakiet, visutých mostov a dokonca aj vysokých komínov a elektrického vedenia.

DMAP
DMAP – špeciálny modul slúžiaci na programovanie Nastran riešiča. Dovoľuje užívateľovi rozšíriť schopnosti NX Nastran písaním svojich vlastných aplikácií a inštaláciou svojich vlastných modulov.

Structural Analysis Toolkit
Structural Analysis Toolkit – slúži na spracovanie vybraných údajov obsiahnutých v binárnom súbore NASTRAN a export výsledkov v podobe textových súborov ASCII, univerzálnych súborov alebo vo formáte HTML. Umožňuje predpoveď zaťažení, bezpečnostných podmienok síl v prvkoch, uzloch a kinematických spojeniach, odhad modálnych problémov, objemových vlastností, rovnako ako javy spojené so stochastickým a harmonickým budením skúmaných systémov.

POKROČILÉ RIEŠIČE FEMAP

FEMAP Thermal Solver
Modul, ktorý slúži na analýzu lineárnych a nelineárnych procesov a nestacionárnych tepelných tokov, s ohľadom na tepelnú vodivosť, sálanie, voľnú a nútenú konvekciu, prúdenie plynov a fázové zmeny.

Femap - GM System
Femap - GM System

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)
Prostredie obsahuje sadu výkonných nástrojov a knižníc na podporu modelovania razníc a strižníc, ktoré maximalizujú flexibilitu a dynamiku procesu navrhovania, a tiež prispievajú k zníženiu nákladov na vyrobené nástroje. Program obsahuje funkcie, ktoré umožňujú rýchlo vyvíjať kus založený na geometrii konečného produktu, pochádzajúceho z natívneho alebo z iného CAD systému, a potom definujú rad následných operácií – ohýbanie, pretláčania a rezanie.

FEMAP Flow Solver
Modul rozširuje možnosti prostredia FEMAP o zbierku špičkových riešení v oblasti počítačovej dynamiky tekutín (CFD), čo umožňuje rýchle, efektívne a presné riešenie problémov v tejto oblasti.

Femap - GM System
+
O programe

ČO ponúka FEMAP?

FEMAP používa rad pokročilých a univerzálnych technológií,  umožňujúcich rýchlo, efektívne a jednoducho pripraviť výpočtový model, ktorý je kompatibilný s akýmikoľvek výpočtovými prostrediami, používanými inžiniermi. Pozoruhodná je možnosť programu, použiť extrémne široké spektrum MKP riešiteľov.

FEMAP s ďalšími modulmi tvorí sériu výkonných a cenovo dostupných riešení , vhodných pre firmy s rôznorodými požiadavkami na analýzu. Tým, že firmy dodajú svojim tímom konštruktérov pokročilé CAE nástroje, umožňujú inžinierom zamerať sa na zlepšenie výkonu a spoľahlivosti produktov, pri skrátení času potrebného na ich vývoj.

FEMAP je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré sú rôznorodé z hľadiska výpočtových schopností a jednoduchosti použitia.

Femap - GM System
+
Konfigurácie Femap

VARIANTY FEMAP

Femap Standalone
FEMAP Standalone – konfigurácia obsahujúca pre- a post-procesor. Plná funkčnosť FEMAP umožňuje vytvoriť výpočtový model pre akýkoľvek MKP riešič, a umožňuje analýzu modelov, ktoré už boli prepočítané.

FEMAP s NX Nastran: Basic
FEMAP s NX Nastran: Basic – Konfigurácia obsahuje pre- a post-procesor a implementovaný riešič NX Nastran. Základná konfigurácia zahŕňa nasledujúce typy analýz: lineárna statika, modálna analýza, lineárny vzper, šírenie tepla a základné nelinearity. Základná konfigurácia zahŕňa rozsiahlu knižnicu konečných prvkov a typov materiálov. FEMAP obsahuje spojenia typu kontakt, lepené spojenia, skrutkové a zvárané spojenia.

Femap - GM System
Femap - GM System

Dynamic Responce
Dynamic Response – prídavný modul, ktorý vám umožní zistiť, ako sa bude správať produkt zaťažený dynamickými silami – ako sa bude meniť v priebehu času, a s frekvenciou.

Rotor Dynamics
Rotor Dynamics – Rozširujúci modul Dynamic Response slúžiaci na analýzu rotačných súčiastok. Umožňuje skúmať odstredivé Coriolisove sily, ktoré sa neobjavujú v stacionárnej polohe. Môžete simulovať rotory, rotujúce záťaže, nájsť kritické rýchlosti, predpovedať výskyt vírov, synchrónne a asynchrónne analýzy s cieľom generovať Campbellove diagramy.

Design Optimization
Design Optimization – automaticky vykonáva výpočty, berúc do úvahy rad iterácií, analyzovaním komplexných podmienok zaťaženia, hľadajúc optimálny tvar. Umožňuje zúžiť konštrukciu a navrhnúť optimálny tvar dielu.

Advanced Nonlinear
Advanced Nolinear – vykonáva výpočty s nelineárnym kontaktom medzi súčiastkami, zahŕňajúc materiálovú nelineárnosť a / alebo geometrickú (veľké deformácie). S nelineárnou analýzou, môžeme počítať modely s veľkými deformáciami, kolízie a pády z veľkých výšok.

Superelements
Superelements – Modul hrá kľúčovú úlohu pri výpočte veľkých a zložitých modelov so zložitými štruktúrami, ktoré sú ekvivalentné k menším podštruktúram – superelementom. Superelementy môžu byť použité so všetkými typmi NX Nastran analýz. Sú zvlášť účinné, ak vykonávajú úplnú analýzu veľkých zostáv, ako sú celé lietadlá, plavidlá alebo s vykonávaním prírastkových a čiastkových výpočtov týchto zostáv.

Femap - GM System
Femap - GM System

Aeroelasticity
Aeroelasticity – Aeroelastická analýza umožňuje simuláciu modelov v prítomnosti prúdu vzduchu. Aeroelasticita je užitočná pri návrhu lietadiel, vrtuľníkov, rakiet, visutých mostov a dokonca aj vysokých komínov a elektrického vedenia.

DMAP
DMAP – špeciálny modul slúžiaci na programovanie Nastran riešiča. Dovoľuje užívateľovi rozšíriť schopnosti NX Nastran písaním svojich vlastných aplikácií a inštaláciou svojich vlastných modulov.

Structural Analysis Toolkit
Structural Analysis Toolkit – slúži na spracovanie vybraných údajov obsiahnutých v binárnom súbore NASTRAN a export výsledkov v podobe textových súborov ASCII, univerzálnych súborov alebo vo formáte HTML. Umožňuje predpoveď zaťažení, bezpečnostných podmienok síl v prvkoch, uzloch a kinematických spojeniach, odhad modálnych problémov, objemových vlastností, rovnako ako javy spojené so stochastickým a harmonickým budením skúmaných systémov.

POKROČILÉ RIEŠIČE FEMAP

FEMAP Thermal Solver
Modul, ktorý slúži na analýzu lineárnych a nelineárnych procesov a nestacionárnych tepelných tokov, s ohľadom na tepelnú vodivosť, sálanie, voľnú a nútenú konvekciu, prúdenie plynov a fázové zmeny.

Femap - GM System
Femap - GM System

FEMAP Advanced Thermal Solver (add on)
Prostredie obsahuje sadu výkonných nástrojov a knižníc na podporu modelovania razníc a strižníc, ktoré maximalizujú flexibilitu a dynamiku procesu navrhovania, a tiež prispievajú k zníženiu nákladov na vyrobené nástroje. Program obsahuje funkcie, ktoré umožňujú rýchlo vyvíjať kus založený na geometrii konečného produktu, pochádzajúceho z natívneho alebo z iného CAD systému, a potom definujú rad následných operácií – ohýbanie, pretláčania a rezanie.

FEMAP Flow Solver
Modul rozširuje možnosti prostredia FEMAP o zbierku špičkových riešení v oblasti počítačovej dynamiky tekutín (CFD), čo umožňuje rýchle, efektívne a presné riešenie problémov v tejto oblasti.

Femap - GM System
+
Na stiahnutie

FEMAP - procesor pre zložité výpočty

FEMAP je celosvetovo uznávaný ako vedúci, nezávislý na CAD systéme
a založený na systéme Windows, pre- a post-procesor
pre zložité výpočty metódy konečných prvkov (MKP).

Výhody používania systému FEMAP

gmsystem-femap

Presnosť, kvalita, spoľahlivosť

Vďaka riešiču NX Nastran môžete zverifikovať, či vaše konštrukcie spĺňajú najprísnejšie požiadavky, a vďaka efektívnemu pre- a postprosscesingu ste schopný rýchlo dokončiť konkurencieschopný produkt, bez závad.

gmsystem-femap

Zníženie nákladov spojených s testovaním a prototypovaním

V programe Femap  môžete kontrolovať konštrukčné riešenia, simulovať reálne testy a optymalizovať pevnosť, hmotnosť a nosnosť, bez nutnosti vytvorenia prototypu.

gmsystem-femap

Kratšia doba uvádzania produktu na trh

Možnosť vykonávať veľa druhov analýz súčasne s komplexnými kombináciami okrajových podmienok, umožňujú verifikovať model v štádiu návrhu, čo prispieva k zrýchleniu dodania kompletného a správneho produktu.

gmsystem-femap

Bezpečnosť konštrukcie / produktu

Osvedčený a svetovo oceňovaný riešič NX Nastran zabezpečuje, že výsledky výpočtov sú správne, a spätná väzba od našich zákazníkov potvrdzuje, že výsledky z FEMAP sa zhodujú s reálnymi konštrukčnými riešeniami.

Firma GM System
je autorizovaným dodávateľom softvéru Femap

Implementácia systému FEMAP umožňuje našim zákazníkom výrazne znížiť náklady a zvýšiť kvalitu produktov.