Softvérové ​​nástroje optimalizácie dizajnu (design optimization) umožňujú inžinierom systematicky a automaticky skúmať veľké množstvo alternatív návrhu, aby identifikovali tie, ktoré majú najoptimálnejšie parametre výkonu. Mnohé z kvantitatívnych a algoritmických metód, ktoré sú základom prieskumu a optimalizácie dizajnu, sú už dávno známe. V súčasnosti sa mení spôsob, akým sa nové softvérové ​​technológie transformujú tieto ťažko použiteľné metódy, na praktické každodenné technické pomôcky. 

Čo je design optimization? 

Design optimization je prvou vecou, ​​o ktorej si mnohí myslia, keď v kontexte inžinierskeho dizajnu začujú slovo „optimalizácia“. Optimalizácia je však iba jedným z druhov optimalizácie geometrie – a to je iba jedna zo šiestich širokých tried optimalizačnej technológie, ktorá je dnes komerčne dostupná. Silou všetkých rôznych numerických metód je ich schopnosť racionálne, rýchlo a automaticky vyhľadávať alternatívy dizajnu vo veľkom počteOptimalizácia je proces automatickej zmeny konštrukčných premenných na identifikáciu minima alebo maxima cieľovej funkcie pri splnení všetkých požadovaných konštrukčných obmedzení. Radi by ste sa dozvedeli viac? Obráťte sa na GM System.