Certifikát ukončenia používania licencie

Zmena čísla CID – poskytnutie novej licencie.

V prípade formátovania disku, reinštalácie/zmeny operačného systému, zmeny počítača alebo vykonania inej zmeny, ktorá spósobila zmenu čísla CID (nezhodného s Vašou licenciou), je nutné požiadať o novú licenciu.

S cieľom poskytnutia novej licencie, Vás prosíme o stiahnutie a vyplnenie e-formulára podľa uvedených inštrukcií.

Formulár obsahuje interaktívne nápovedy, ktoré sa objavia pri ukázaní kurzorom na editovacie pole.

Kliknutie na tlačidlo pomoci zobrazí vysvetlujúci súbor, s informáciami o danom poli, vysvietenými na červeno.

Kliknutie na tlačidlá SE, NX, WD umožní stiahnutie generátora príslušného programu:

  • SE – generátor CID – Solid Edge
  • NX – generátor CID / MAC – NX
  • VD – generátor veľkosti miesta na disku
tlačidlá se,nx,wd

Upozornenie! Z dôvodu správneho fungovania e-formulára, musíte mať nainštalovaný Acrobat Reader 7.0 alebo vyššiu verziu.
Stiahni najnovšiu verziu Adobe Reader »»

Vyplnený formulár je nutné uložiť, vytlačiť podpísat a opečiatkovať.

Elektronickú verziu a sken dokumentu z podpisom a pečiatkou spoločnosti je nutné zaslať na emailovú adresu:
cod@gmsystem.sk

V prípade akýchkoľvek technických problémov, prosíme kontaktujte technické oddelenie.