CAD CAM Milling je anglický výraz pre frézovanie pomocou softvérových riešení pre podnikanie v oblasti technickej podnikateľskej sfére. CAD a CAM programy majú za úlohu podporovať činnosti v konštrukcii a výrobe. Pomocou nich môžete hravo navrhovať svoje idey, a vykonávať simulácie a analýzy potrebné k dosiahnutiu požadovaných cielov vo výrobe. Modelovať môžete ich pomocou celé zostavy, alebo aj jednotlivé dieliky vyrábaných produktov.

CAD CAM Milling – frézujte precízne

CAD CAM Milling je vhodný spôsob pre vaše podnikanie a ideálny softvér pre kvalifikovaných pracovníkov a inžinierov. Frézovanie je známe ako mechanické obrábanie materiálu frézami na frézovačke. Jedná sa o spôsob mechanického trieskového obrábania. Hlavný rezný pohyb vykonáva rotačný pohyb frézy za pomoci posuvu obrobkom. Absolútny dohľad nad frézovaním dosiahnete jedine s CAD a CAM systémom z ponuky GM System. Pohodlná práca a efektivita sú nezlomnými znakmi Vašej spokjonosti, ktorú dosiahnete jedine vďaka spoločnosti Siemens, ktorá dodáva pre podniky v technickej výrobnej oblasti to najlepšie na trhu.