Manufaktúra je odvetvím, ktoré si vyžaduje precízne softvéry, ktoré umožňujú podnikom rásť a zveľaďovať svoje podnikanie. Hlavnými benefitmi využívania takýchto programov je efektívne riadenie výrobných procesov. Vďaka tomu prebieha výroby efektívne, čím sa šetria cenné zdroje, ktoré podnik pri svojej činnosti využíva. Medzi takéto programy patrí aj NX CAD CAM technológia od značky Siemens.

NX CAD CAM – spoľahlivý softvér pre manufaktúru

NX CAD CAM technológia je vyvrcholením desaťročí vývoja softvéru v rámci výrobnej automatizácie. Je to vízia inovátorov a vynálezcov, rovnako ako matematikov a strojníkov. Ktorí sa snažia formovať budúcnosť a poháňať výrobu technológiami. Pojem CAD-CAM sa používa na opis softvéru, ktorý sa používa na návrh a obrábanie alebo na výrobu s CNC strojom. CAD je skratka je Computer Aided Design a CAM je skratka pre Computer Aided Manufacturing. CAD softvér sa používa na vytváranie vecí navrhovaním a kreslením pomocou geometrických tvarov na vytvorenie modelov. Nie všetky vyrobené diely však musai byť navrhnuté ako pevný 3D model. V prípade otázok sa kedykoľvek obráťťte na GM System.