Robotika a automatizácia

Sme integrátorom robotických pracovísk a výrobcom jenoúčelových strojov a zariadení rôzneho druhu. Analyzujeme, vyhodnocujeme a dodávame kompletné riešenie, vrátane služieb, bez ohľadu na to, v akom odvetví podnikáte.

Priemyselné roboty

Priemyselného robota integrujeme všade tam, kde je nutné dodržať čo najrýchlejší sled operácii, bez potreby stáleho pohybu pracovníka okolo robota. Priemyselné roboty už dávno niesú výsadou automobilovehó priemyslu. Používajú sa vo všetkých odvetviach, kde je nedostatok kvalifikovanej, ľudskej pracovnej sily. Priemyselný robot môže značným spôsobom znížiť náklady na výrobu. Zefektívňuje celkový proces pri aplikáciách ako paletizácia, zváranie, vkladanie materiálu do CNC stroja a jeho odoberanie alebo takzvaný “pick and place”, teda prekladanie z miesta na miesto, ale aj pri iných operáciách. Umiestnenie robota a kompletné vyhodnotenie aplikácie tvoríte priamo s nami a máte možnosť vstupovať do celého procesu. Navrhujeme najoptimálnejšie riešenie s dôrazom na bezpečnosť pracovníkov a návratnosť Vašej investíciie. Pokiaľ si nieste istý, či je aplikácia priemyselného robota použiteľná vo Vašom podniku, radi si sa s Vami stretneme na bezplatnej konzultácii.

automatizácia
automatizácia

Kolaboratívne roboty

Integrujeme kolaboratívne roboty, ktoré sú čoraz častejšou voľbou v rôznych odvetviach. Kolaboratívny robot je robot, ktorý je schopný bezpečne pracovať v jednom prostredí s ľudským pracovníkom, bez ohrozenia jeho zdravia. Výhodou je rýchla integrácia a inštalácia pracoviska a možnosť spolupráce s pracovníkom na rôznych aplikáciách ako je skrutkovanie, prekladanie, paletizácia ale aj aplikácie, ako napríklad zváranie. Aplikácia kolaboratívnych robotov je v nadchádzajúcich rokoch kľúčová, pre všetky spoločnosti, ktoré si chcú udržať konkurenčnú výhodu. Návratnosť investície do takéhoto pracoviska sa odhaduje rádovo na dobu 12 – 36 mesiacov, ale sú známe aj prípady kratšej návratnosti. Vždy záleží od konkrétnej aplikácie. Pre vyhodnotenie správnej aplikácie kolalaboratívneho robota (kobota) Vás radi navštívime. Taktiež vieme dodať podklady k odhadovanej návratnosti investície.

Jednoúčelové stroje a zariadenia

Jednoúčelový stroj je vyhotovený špeciálne pre potreby zákazníka a operácie, ktorú potrebuje zefektívniť a zautomatizovať. Výrobu a vývoj jednoúčelových strojov, robíme s prihliadnutím, na čo najväčšiu efektivitu zariadenia a jeho bezproblémové fungovanie v nepretržitej prevádzke. K zariadeniam poskytujeme nevyhnutný servis.

automatizácia

Viac informácií na tému robotika a automatizácia